Lätti reisimisel hakkab kell 00.00 kehtima uus kord ning Eestist reisijad peavad Lätti sisenemisel jääma eneseisolatsiooni.

Läti kavatseb Eesti nakkusnäitaja kasvu tõttu lisada Eesti kõrgema riskiga välisriikide nimekirja, teatas välisministeerium. Uus kord Lätti sisenemisel hakkab kehtima ööl vastu laupäeva kell 00.00 ning Eestist reisijad peavad Lätti sisenemisel jääma eneseisolatsiooni. 

Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooni nõude täitmiseta siseneda siis, kui piiri ületamine on vajalik töö või ameti põhikohustuste teostamiseks ja isikul on tööhõivet kinnitav dokument; lapsehoiuteenuse saamiseks või formaalse hariduse omandamiseks statsionaarõppes eelkooli hariduse tasemel; hariduse omandamiseks statsionaarõppes põhihariduse, keskhariduse ja kõrghariduse tasemel, samuti professionaalse suunitlusega haridusprogrammides kunsti ja kultuuri valdkondades; saates alaealist õpilast või täiskasvanud erivajadustega õpilast lapsehoidu, lasteaeda, kooli; riigi transiidina läbimiseks; sugulaste hooldamiseks või matuste korraldamiseks või matusel osalemiseks või arsti määratud tervishoiuteenuse saamiseks Lätis.

Läti valitsus otsustas võimaldada piiriülese töörände jätkumist ja vaba liikumist Valga-Valka kaksiklinnas. Otsus puudutab Valga ja Valka elanikke tingimusel, et eelneva 14 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

Täiendavad piirangud ei puuduta kaupade vaba liikumist. 

Kui riiki sisenemisel kasutatakse rahvusvahelise reisijateveo transporti, tuleb täita ankeet kontaktandmetega, täpsustades ka seda, millistes riikides on viibitud viimasel kahel nädalal. Ankeeti jagavad ja koguvad reisiveo korraldajad ise. 

Kõrgema riskiga välisriigist saabudes tuleb isikutel Lätis avalikes kohtades kanda näomaski. Valitsus soovitab hoiduda sotsiaalsetest kontaktidest ning töökohustuste täitmisel või teenuste osutamisel järgida määratud ettevaatusabinõusid.

Eneseisolatsioonikohustusega isik võib lahkuda enda viibimiskohast näomaski kasutades enda elukohariiki naasmiseks või viibimiskoha muutmiseks. Enne eneseisolatsioonikohast lahkumist elukohariiki minemiseks või eneseisoleerimise koha muutmist peab isik teavitama Läti politseid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi