Haigekassa maksab perearsti-, õendus- kui ka eriarstiabi andjatele kolme kuu jooksul läbiviidud vaktsineerimiste eest lisatasu.

Vaktsineerimise hoogustamiseks ja selle tagamiseks, et riigis oleks sügiseks vähemalt 70 protsendiline hõlmatus Covid-19 vastu immuniseerimisel, maksab haigekassa 1. juulist kuni 30. septembrini teenuseosutajatele lisaks tavapärastele tasudele ka lisaraha, edastas haigekassa.

Perearsti-, õendus- ja eriarstiabis tasub haigekassa teenuse osutajale iga 20 läbiviidud vaktsineerimise eest lisaks tavapärastele tasudele 50 eurot. Arvesse võetakse kõik esimeste ja teiste dooside vaktsineerimised 1. juulist kuni 30. septembrini.

 Lisatasude maksmine puudutab nii perearsti-, õendus- kui ka eriarstiabi, mis tähendab, et erinevad tasustamismeetodid on välja töötatud nii vaktsineerimises osalevatele perearstikeskustele, haiglavõrgu arengukava haiglatele kui ka eratervishoiupartneritele.

Vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul nõuab iga järgmise inimese vaktsineerimine suuremat pingutust ja lisatasu maksmine on igati vajalik ja asjakohane. “Me peame kolmanda koroonalaine eel vaktsineerimise tempot tõstma ning ilma tervishoiuasutuste ja perearstide pingutuseta me seda ära ei tee,“ ütles ta.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv sõnas, et 70 protsendilise hõlmatuse saavutamiseks on vajalik vaktsineerida vähemalt 185 000 inimest, mis teeb haigekassale lisakuluks 925 000 eurot. „Et me kõik saaksime sügisele julgelt vastu minna, on võimalikult suure hulga inimeste vaktsineerimine meie jaoks praegu kõige olulisem. See on vajalik, et hoida ära täiendavad kulutused tervishoius ja maandada piirangute kehtestamise vajadust uue haiguspuhangu tekkimisel,“ lisas ta.

Perearstiabis makstakse lisaks eelnevale ka 500 eurot, kui arsti nimistus on saavutatud täiskasvanute (18-aastaste ja vanemate inimeste) 70 protsendiline hõlmatus. Kui saavutatakse 80 protsendiline hõlmatus, on lisatasu 1000 eurot. Ida-Viru maakonna perearstinimistute täiendavaks tasuks on 500 eurot, kui saavutatud on täiskasvanute 60% hõlmatus. Juhul, kui Ida-Viru maakonna nimistus saavutatakse 70% hõlmatus, tasutakse teenuseosutajat 1000 euroga. Arvesse võetakse kõik esimesed doosid või ühedoosilised vaktsineerimised kuni 30. septembrini.

Eriarstiabi teenuseosutajatele maksab haigekassa lisatasu, kui maakonnas, kus teenust osutatakse, on saavutatud 70 protsendiline  vaktsineerimise hõlmatus täiskasvanute seas (Ida-Virumaa puhul 60 protsenti). Täiendavaks tasuks on 2,20 eurot iga esimese doosiga vaktsineerimise eest. Tulemustasu makstakse, kui teenuseosutaja on vastaval perioodil teinud vähemalt 500 esimese doosi või ühedoosilise vaktsiiniga vaktsineerimist.

Osa eriarstiabi osutajatest vaktsineerib inimesi ka bussides või teistes mobiilsetes vaktsineerimiskabinettides. Selliseid teenuseosutajaid tasustatakse täiendavalt personali ööbimise eest kuni 50 euroga ühe öö eest ühe inimese kohta ning sõidukilomeetri eest 0,3 eurot kilomeetri kohta.

Lisatasud maksab haigekassa kõigile teenuseosutajatele välja oktoobris. Hiljemalt oktoobris tehakse ka otsus lisatasude maksmise jätkamise üle.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi