Tallinna linnavolikogu otsustas, et linn hakkab taas toetama erahuvikoole, toetuse suurus jääb vahemikku 6000-17 000 eurot. 

Toetuse suuruseks on vastavalt õpilaste arvule 6000–17 000 eurot, see makstakse välja üks kord aastas, edastas linnavalitsus.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn erahuvikoole toetades pakkuda lastele ja noortele vanuses 7-19 eluaastat võimalikult mitmekesist huviharidust. „Meie eesmärk on laiendada õppevõimalusi eelkõige looduse, tehnika, muusika ja kunsti ja üldkultuuri alal. Need on valdkonnad, mis toetavad ühtlasi ka üldhariduses püstitatud eesmärke,“ ütles Belobrovtsev.

„Erahuvikoolid täiendavad haridusmaastikku kindlasti ning loodame, et linna toel saavad nende teenused kättesaadavaks veel rohkematele lastele,“ lisas ta.

Erahuvikoolid saavad linnalt toetust taotleda juhul, kui nad on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, nende õppekavad on registreeritud hariduse infosüsteemis ja seal õpib vähemalt sada õpilast vanuses 7-19, kelle elukoht on Tallinn.

Toetust taotleval erahuvikoolil peab olema haridus- ja teadusministri antud koolitusluba, tal ei tohi olla maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele. Tallinn maksab toetust erahuvikoolidele toetust õpetajate tööjõukulu ja õppevahendite kulude katmiseks, 

Toetuse saamiseks tuleb erahuvikoolil hiljemalt 15. oktoobriks esitada haridusametile vastav taotlus, kuhu on märgitud õpilaste arv 10. oktoobri seisuga. 

Spordikoolidele toetust selle korra alusel ei maksta, kuna sporditegevust toetatakse volikogu määruse „Sporditegevuse toetamise kord“ alusel.

Viimati toetas Tallinna linn erahuvikoole 2009. aastal.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi