Viimsi vallavalitsus loobus kolmapäeva õhtul Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla vallandamisest ja on valmis temaga koostööd jätkama.

Viimsi vallavalitsuse ja Haabneeme kooli ühisel initsiatiivil toimus kolmapäeva õhtul Haabneeme koolis koosolek, kus osalesid vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad, kooli vanematekogu liikmed, õpetajaskond ning õpilasesinduse esindajad. Kohtumisel olid kõik ühisel nõul, et vägivald pole tolereeritav mitte kusagil ja mitte mingil tingimusel.

Pärast põhjalikku mõttevahetust jõudsid osapooled ühistele seisukohtadele ja vallavalitsus on valmis jätkama koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga.

Vallavanem Laine Randjärv möönis koosolekul, et otsus Haabneeme Kooli direktor Sirje Toomla tööleping erakorraliselt üles öelda oli tehtud otsuse tegemise ajal vallale teada olnud infole tuginedes. Haabneeme kooli juhtkond ja hoolekogu tunnistasid, et kooli poolne teabevahetus vallavalitsusega on jätnud samuti soovida.

Osapooled saavad pärast kohtumist ühiselt kinnitada, et koolis toimunud erakorralise töölepingu ülesütlemisega seotud vägivallajuhtumid on kooli sõnul tugispetsialistide poolt läbi töötatud, neile on antud professionaalne hukkamõistev hinnang ning kool võtab endale kohustuse taolistest juhtumitest edaspidi valda viivitamatult teavitada.

Viimsi valla poolne jõuline reageering laste vastu suunatud vägivallaga seotud juhtumitele tulenes murest kooli keskkonnas lastele tagatud turvalisuse pärast ning kolmapäevane kohtumine veenis vallavalitsust, et edaspidiste võimalike sarnaste probleemide korral reageeritakse adekvaatselt.

Kooli hoolekogu esimees Antoon van Rens pidas oluliseks usalduse taastamist kooli ja vallavalitsuse vahel. “Oleme veendunud, et suudame koostöös kooli juhtkonnaga edaspidi kindlustada senisest tõhusama kommunikatsiooni toimimise Vallavalitsusega ning ootame, et vallavalitsus teeb ka omalt poolt kõik usalduslike suhete taastamiseks.”

“Esmatähtis on Haabneeme koolis töörahu taastamine ja edaspidine konstruktiivne koostöö,” lisas omalt poolt vallavanem Laine Randjärv.

Viimsi vald otsustas teisipäeval lõpetada töösuhe Haabneeme kooli direktori Sire Toomlaga,  põhjendades seda koolis aset leidnud süsteemsete väärkohtlemise juhtumitega.

Hussar ja Randjärv vaidlesid vallavalitsuse rolli üle

Haabneeme konflikti üle ERR-i raadioprogrammis “Vikerhommik” arutanud Viimsi valla elanik ja lapsevanem Lauri Hussar (erakond Eesti 200) ja Viimsi vallavanem Laine Randjärv (Reformierakond) tunnistasid vallavalitsuse ja kooli vahel esinenud kommunikatsiooniprobleeme.

Hussar kritiseeris teravalt vallavalitsuse haridusosakonna ja eelkõige abivallavanem Georg Aheri tegevust ning toetas Haabneeme kooli ametiühingu üleskutset kaaluda haridusosakonna töös muudatuste tegemist. Aher oli juba 23. oktoobril teadlik kõikidest nüanssidest, mis olid vägivallajuhtumiga seotud. “Ja ometi ta andis soovituse koolile leida selle vägivallatseva õpetajaga kokkulepe. Kui hariduse eest vastutav abivallavanem ei saa üldse ome atgeevusest aru ja kuus päeva hiljem leides mingi põhjenduse ründab teravalt koolidirektorit ja pöördub siis ka politseisse – see ei ole heaks partneriks olemine,” tõdes Hussar.

Hussar kritiseeris ka Randjärve kolmapäeval Kuku raadios öeldut, kus vallavanem süüdistas kooli lastevastase vägivalla varjamiseks ringkaitse korraldamises. “Ka see tsitaat räägib sellest, et piisava tõsidusega ei räägita sellest, mis koolis on toimunud. Habneeme kool on väga hea kool ja see on kahel aastal tunnistatud parimaks noort õpetajate toetavaks kooliks ja selles koolis on väga hea õhkkond. Kui on mingeid juhtumeid, siis direktor Toomla on neile reageerinud,” rõhutas Hussar.

Süüdistustele “Vikerhommikus” vastanud Randjärv vabandas oma kolmapäeval öeldud sõnade pärast. “Võib-olla on mõnikord õige üle reageerida, kui mitte reageerida. Ja ma vabandan oma sõnakasutuse pärtast. Tegelikult ei mõelnud ma kindlasti tervet kooli halvustada – probleem oli ilmselt siiski administratsiooni ja vallavalitsuse omavahelises uhtluses. Seda möönsime eile ka koosolekul ja peame parandama seda mõlemalt poolt,” ütles Randjärv, kelle sõnul kogu protsess ei olnud vallavalitsusele kooli poolt hästi edasi antud. “Võtan vastutuse, nõustun, et reaktsioonid olid võib-olla liiga jõulised. Aga seda tingis mure nende asjade pärast,” lisas Randjärv.

Küsimusele, kas pinged kooli ümber ei või osaliselt seotud olla kooli ülerahvastatusega, vastas Randjärv teatega, et valla järgmise aasta eelarves on kavandatud summad Haabneeme kooli laiendamiseks.

“Eelarves ette nähtud vahendid ruumiprobleemide lahendamiseks,” rääkis Randjärv ja lisas, et kooli lapsevanemad on plaanidest teadlikud. Tema sõnu pakkus kool laienduseks “rendilahendusi”, aga see ei sobinud ei õpetajatele ega vanematele ning seetõttu minnakse ilmselt moodulmajade peale.

Lisaks hakkab vald aastateks 2022-23 planeerima Pärnamäele ka uut lasteaeda ja täismõõtmetes kooli, ütles Randjärv.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi