Parlamendis esindamata erakond Eesti 200 soovitab põhimõtteliselt üle vaadata Eesti praegune maksusüsteem ning muuta tulu- ja käibemaks astmeliseks.

“Üle tuleks vaadata kõik põhimõtted, millest lähtuvalt on kehtestatud kõik tänased maksud,” teatas erakond Eesti 200.  “Kolmkümmend aastat on pikk aeg selleks, et süsteemile korralik inventuur teha.”

Eesti 200 teeb valitsusele ettepaneku kaaluda esiteks astmelise käibemaksu kehtestamist ning siduda käibemaksu määr kaupade ja teenuste ökoloogilise jalajäljega. “Astmeline käibemaks võimaldab eelistada kodulähedast kaupa, kuna reeglina on selle ökoloogiline jalajälg väiksem,” teatas erakond.

Ka vajavad Eesti 200 hinnangul põhjalikku remonti tööjõumaksud. “Tööandja koormus maksude maksmisel peab vähenema, töövõtja vastutus suurenema. Sotsiaalmaksu teatud osa maksmine tuleb teha töötaja kohustuseks. Ideaalis peab sotsiaalmaksu tervishoiu kindlustuse osa määr olema sõltuvuses töötaja tervisekäitumisest,” teatas erakond.

Kolmandaks paneb Eesti 200 ette, et tulumaksu astmelisus peab lisaks sissetuleku suurusele arvestama ka maksja vanust. Erakonna  hinnangul peab tulumaksu määr olema väiksem noortel ja pensioniealistel töötajatel. “Selline maksusüsteem leevendab suurt maksukoormust tööjõule ja aitab noortel ja eakatel tööturul püsida. Ka hoiab see noori pigem tööl Eestis ega soosi niivõrd välismaale tööle suundumist,” teatas erakond.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi