Eesti Jalgpalli Liit (EJL) kuulutas välja kehakultuurialase õppestipendiumi konkursi 2019/2020 õppeaastaks.

Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi taotlemiseks peab stipendiumi taotleja omandama kõrgharidust Tallinna Ülikooli kehakultuuri või kehakultuuri õpetaja erialal või Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse ja spordi erialal või välisriigi samaväärses õppeasutuses täiskoormusega õppes.

“Soovime stipendiumiga julgustada noori valima kehakultuuri eriala ja seda just läbi jalgpalli. Näeme, et meil on ühelt poolt väga palju noori jalgpallureid, kes võiksid ülikoolis õpinguid jätkata, ja teiselt poolt on kõrgkooli lõpetajatele jalgpallis ka huvitavaid väljundeid,” selgitas EJL-i peasekretär Anne Rei.

Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi konkursil osalemiseks peab stipendiumitaotleja olema osalenud vähemalt viis hooaega Eesti jalgpalli meistrivõistlustel, täitma ausa mängu põhimõtteid, antidopingualaseid reegleid jms. Samuti tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise ning õppevõlgnevuste puudumise kohta stipendiumi taotlemisel ja peale esimest poolaastat. Taotleja peab õppima positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega päevases ehk bakalaureuse õppes või sessioonõppes bakalaureuse või magistri kraadi omandamisel ning ei tohi stipendiumi saamise ajal viibida akadeemilisel puhkusel, sh aja- või asendusteenistuses.

Õppestipendiumi suurus üheks õppeaastaks on kuni 1000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks palume saata Eesti Jalgpalli Liitu hiljemalt 24. septembriks. Avalduses tuleb ära märkida isiku- ja kontaktandmed, kõrgkooli nimi, pangakonto andmed ning kinnitus EJL-i stipendiumite staatuudis väljatoodud nõuete ja tingimuste täitmise kohta. Avaldusele lisaks tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

EJL stipendiumikomisjon võib vajadusel otsustada stipendiumi kandidaadid vestlusele kutsuda.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi