Mulluse Amway Globaalse Ettevõtlusraporti (AGER) tulemuste järgi on 68 protsenti Eesti elanikest kaalunud ettevõtlusega alustamist, mida on rohkem kui Lätis ja Leedus.

Iga teine eestlane usub, et tal on selleks olemas vajalikud oskused ja teadmised, kuid vaid kolmandik leiab, et omab ettevõtlusega alustamiseks vajalikke vahendeid, selgub uuringust.
 
Ettevõtlus kui karjäärivalik on eriti ihaldusväärne alla 35-aastaste inimeste seas, nendest kaalub ettevõtlusega tegelemist 86 protsenti vastanutest. Seejuures on noored altimad valima tänapäevasemaid ettevõtlusvorme, näiteks 75 protsenti on huvitatud e-kaubanduse valdkonnast, samas kui frantsiisiettevõtlusega tegeleksid heal meelel vaid kolmandik vastanutest.
 
78 protsendil inimestest sütitab ettevõtjaks hakkamise soovi võimalus teha midagi, mida nad armastavad, 66 protsendil tahe olla iseenda peremees. 64 protsenti inimestest näeb ettevõtluses võimalust teenida oma igapäevase põhitöö kõrvalt lisasissetulekut.
 
Suurimaks takistuseks ettevõtlusega alustamisel nähakse algkapitali puudumist ja reguleerivate seadustega toimetulekut. Kui raha näeb takistusena iga teine ettevõtlusest huvitatud inimene, siis enam kui kolmandik inimestest pelgab ebapiisavat tulu ning läbikukkumist.
 
Ligi pooled inimestest tunnevad, et neil on ettevõtlusega alustamiseks enda sõprade ja pereliikmete täielik toetus, kuid ligi kaks kolmandikku naistest tunnevad, et nende lähedased võivad nende ettevõtlusplaane mõjutada.
 
Uuringu kohaselt on mehed mõnevõrra enesekindlamad ettevõtlusega alustamisel kui naised. Kui 56 protsenti meestest usub, et neil on ettevõtjana karjääri alustamiseks vajalikud oskused ja teadmised, siis naiste usk endasse jääb 47 protsendi juurde.
 
2020. aastal läbiviidud piirkondlikus uuringus osales 1000 inimest Eestist, Lätist ja Leedust vanuses 14 kuni 99. AGER-i eesmärk on uurida inimeste suhtumisi ettevõtlusesse, nende ettevõtlikku loomust ning mõista ja võrrelda erinevate piirkondade elanike vajadusi iseenda tööandjaks hakkamisel.

AGER-i raporti on välja töötanud Müncheni Tehnikaülikool ning küsitluse viis läbi uuringufirma GfK.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi