Eesti lennundusettevõtteid ühendav Eesti Lennundusklaster pöördus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poole palvega kokku panna riigiabi meetmete pakett kriisis löögi saanud Eesti lennundusettevõttete aitamiseks; paketi maht on ligikaudu 36 miljonit eurot.

Klastri soovitud paketti kuuluvad palgakompensatsioonid, meetmed käibekapitali vabastamiseks, rendimaksete soodustused ja loobumine dividendide väljamaksmisest, teatas klaster. 

Eesti Lennundusklastri juhi Kristo Reinsalu sõnul sõltub Eesti lennunduse tulevik sellest, kas suudetakse vältida spetsiifilise taustaga võtmetöötajate koondamist. “Töötukassa tänane meede 1000 eurot töötaja kohta võib rahuldada lihtsama töö tegijate palgal hoidmist, aga ei rahulda lennundust,” sõnas Reinsalu pressiteate vahendusel. 

“Kui meie lennundussektor on 1-2 kuu jooksul jäänud ilma oma ajudest, siis kannatab kogu väärtusahel,” leiab Reinsalu. Ta lisas, et riik teenis möödunud aastal lennundussektorist maksutuludena 300 miljonit eurot. 

Kõige mahukama osa klastri välja pakutud meetmetest moodustavad lennundussektori palgakompensatsioonid, kuna prognooside kohaselt väheneb COVID-19 tõttu ettevõtete töömaht 2020 jooksul keskmiselt 70 kuni 50 protsenti. Riigipoolne abi lennundussektori spetsialistide hoidmiseks on kokku 16 miljonit eurot, mis võimaldaks klastri hinnnagul kriisist väljuda ligikaudu ühe aastaga.

Lisaks palgatoetusele pöördub lennundusklaster riigi poole abipalvega vabastada ettevõtete käibekapital riigi garantiiga, mida on kokku ligikaudu 13,6 miljonit eurot ning sihtotstarbelist toetust Tallinna Lennujaama rentnikele 12 kuu jooksul. Rendimaksete allahindlus keskmiselt 50 protsenti toetaks lennuettevõtete hinnangul kogu lennunduse ökosüsteemi kiiremat taastumist ja vähendaks kriisist tingitud likviidsusprobleeme. 

Reinsalu vaates aitaks riigiabi meetmete pakett parandada Eesti lennundusettevõtete finantsseisu ning tõsta Eesti lennunduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ajal, kui kõik teised riigid panustavad oma lennundusesse. “Juhul, kui meie seda ei tee, siis riskeerime ajude äravooluga ning ettevõtete turupositsiooni halvenemisega võrreldes konkurentidega,” lisas Reinsalu. 

2019. aasta alguses loodud Eesti Lennundusklaster ühendab ligi 15 lennundusettevõtet, sealhulgas Tallinna Lennujaam, lennufirmad ning erinevaid teenuseid pakkuvad ettevõtted hooldus-, IT-, logistika- ja transpordivaldkonnas. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi