Baltika esitab võlausaldajatele kinnitamiseks saneerimiskava, saneerimismenetluse algatas Harju maakohus 26. märtsil.

Saneerimisnõustaja on koostöös Baltika juhtkonnaga koostanud saneerimiskava, mille eesmärgiks on ületada ajutised makseraskused ja likviidsusprobleemid, mille on tinginud ülemaailmne koroonakriis ning suutmatus täita tootmistegevuse lõpetamisega kaasnevaid lepingulisi kohustusi, teatas Baltika börsile.

Saneerimiskava kohaselt on peamisteks saneerimismeetmeteks juba edukalt alustatud ettevõtte restruktureerimiskava elluviimine, eesmärgiga vähendada oluliselt ettevõtte püsikulusid, koroonakriisist tingitud riiklike abimeetmete taotlemine ja rakendamine ettevõttele kohalduvas ulatuses ning täiendavate finantseeringute kaasamine ja võlausaldajate nõuete ümberkujundamine.

Baltika planeerib saneerimiskava täita kolme aasta jooksul alates saneerimiskava kinnitamisest. Saneerimiskavas rakendatud abinõud on ettevõtte teatel kooskõlas seaduse ja kohtupraktikaga.

Abinõud on realistlikud ja mõistlikud ning koormavad Baltika võlausaldajaid üksnes põhjendatud ulatuses, mis on vajalik Baltika saneerimise õnnestumiseks. Saneerimine on alternatiiviks pankrotimenetlusele ning Baltika edukas saneerimine võimaldab jätkata nii Baltika enda ettevõtte kui ka grupiettevõtete majandustegevust ning säilitada arvukad töökohad nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Saneerimiskava kinnitamine tagab Baltika võlausaldajate nõuete rahuldamise parimal võimalikul viisil, mistõttu paluvad saneerimisnõustaja ja Baltika juhtkond saneerimiskava vastu võtta ja kinnitada.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi