Turismiseaduse muutmise eelnõu kaasajastab ja vähendab nõudeid majutusettevõtetele, muuhulgas kaob hotellidele tärnide andmine ning külastajate registreerimine muutub elektrooniliseks.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi neljapäeval kooskõlastusringile saadetud eelnõuga muutub regulatsioon majutusettevõtete jaoks paindlikumaks, vähendades nõuete hulka ja nõuete täitmisega seonduvaid kulusid.

Eelnõu seletuskirja järgi on majutusettevõtte liikide loetelu ja liikide määratlused  püsinud muutmata kujul ligi paarkümmend aastat, samas kui teenuse pakkumises ja tarbimiskäitumises on samal ajal toimunud mitmeid olulisi muudatusi.

Üha populaarsemaks on muutunud teenuste vahendamise platvormid, tekivad ja arenevad uued ärimudelid, lisanduvad mitmesugused iseteenindusega lahendused ja  ilma kohapealse personalita majutusettevõtted nagu automaathotellid.

Turismiseadusesse ei ole kavandatud jagamismajanduse spetsiifiliste nõuete lisamist, vaid uute piirangute kehtestamise asemel on valitud suund tavaettevõtlusele esitatud nõuete leevendamiseks.

Samuti on eelnõu eesmärk muuta majutusteenuse kasutajate registreerimine e-lahenduste abil lihtsamaks ja kaasaegsemaks ning parendada õiguskaitseasutuste suutlikkust kaitsta avaliku korda ja riigi julgeolekut.

Elektrooniline  majutusteenuse kasutajate registreerimine hoiab kokku nii majutusettevõtte teenindaja kui ka kliendi aega, sest registreeritavad isikuandmed hõivatakse automaatselt isiku reisidokumendi või isikutunnistuse masinloetavast koodist või dokumendikiibilt, Eesti ID-kaardi omanike puhul kiibi avalikust profiilist.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi