Eesti vaatab ümber senise kilogrammi definitsiooni ja massi mõõtühiku kilogrammi ning seob selle edaspidi füüsikalise fundamentaalkonstandi – Plancki konstandiga. 

Eelnõu eesmärk on viia Eestis kasutatavate mõõtühikute süsteem kooskõlla rahvusvahelise kaalude ja mõõtude peakonverentsi 2018. aastal kokku lepitud uuendustega ning ühtlasi võetakse Eesti õigusesse üle samasisuline EL-i direktiiv.

Kõige olulisema muudatusena on teadlased kokku leppinud uues massi mõõtühiku definitsioonis. Selle järgi on massi mõõtühik kilogramm edaspidi seotud füüsikalise fundamentaalkonstandi – Plancki konstandiga. Uus definitsioon asendas senise, ligi 110-aastat kasutatu, mille kohaselt oli kilogrammi etaloniks Pariisis säilitatud konkreetne plaatina ja iriidiumi sulamist valmistatud kaaluviht.

Tegemist on suurima muudatusega SI vastuvõtmisest alates ehk rahvusvahelise meetrikonventsiooni allkirjastamisest 1875. aastal.

Tavatarbijatele ja laiemale mõõtühikutega kokku puutuvatele kasutajatele uued määratlused mõju ei avalda. Muudatuste kasutajateks on elektroonika- ja ravimitööstuse ettevõtjad, kellel on tooteprotsessis vajalik väikseid koguseid täpselt mõõta ja usaldusväärsuse tagamiseks tulemusi seostada süsteemi SI ühikutega.

Tarbijakaitse seisukohast ja kaubandustõkete kõrvaldamiseks on oluline Euroopa Liidu tasandil tagada mõõtühikute ühtlustatud kasutamine.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi