Simplbooksi korraldatud mikro- ja väikeettevõtete uuringu kohaselt on suuremal osal ettevõtetest käive eriolukorras vähenenud.

32,3 protsenti uuringus osalenuist vastas, et käive ei ole veel muutunud. 27,4 protsenti aga vastas, et käive on langenud 60 kuni 100 protsenti, teatas Simplbooks.

Väikeettevõtjatest 18,8 protsenti märkisid, et käive on langenud 30 kuni 60 protsenti ning 13 protsenti vastanutest märkis, et käive on langenud kuni 30 protsenti.

Kriisi mõju käibele sõltub Simplbooksi teatel suurel määral sellest, millise ärimudeliga ettevõttega on tegemist ning kas on võimalik oma tooteid või teenuseid müüa ka kontaktivabalt.

56,5 protsenti vastanutest märkis, et saavad hetkel hakkama ning mõju ettevõttele on keskmine. 23,3 protsenti vastanutest märkisid siiski, et ettevõtte tulevik on väga ebakindel ning kriis võib mõjuda pigem halvasti.

Samas 14,8 protsenti ettevõtjatest märkisid, et tõenäoliselt läheb ettevõttel tulevikus hästi ning 1,8 protsenti vastasid, et ettevõte on tugev ning suudab ka kriisis kasvada. 0,9 protsenti uuringus osalenud ettevõtjatest vastas, et tõenäoliselt läheb nende ettevõte pankrotti.

4,9 protsenti vastanutest märkis, et peab töötajaid koondama. See tuleneb Simplbooksi teatel ka sellest, et paljudes nendes väikeettevõtetes on ainult kuni kolm töötajat ning koondamine puudutab käesoleva kriisi puhul pigem rohkemate töötajatega ettevõtteid.

Ettevõtte kulude vähendamise osas 43,5 protsenti vastas, et neil ei ole plaanis praegu veel kulusid vähendada, kuid 33,2 protsenti vastanutest märkisid, et plaanivad lähiajal mitmesuguseid ettevõtte kulutusi vähendada.

“Nagu ka küsitluse tulemused üldiselt näitavad, on kriisi mõju väikeettevõtetele seni pigem väike või mõõdukas. Isiklikult näen, et tegelikku mõju väikeettevõtetele näeme alles mais või juunis,” ütles Simplbooks OÜ tegevjuht Jaanus Reismaa pressiteates.

Kuni kahe töötajaga ettevõtete kriisitaluvus ja paindlikkus on tema hinnangul keskmisest kõrgem. “Samas sõltuvad ka väikeettevõtted lõpuks turu üldises foonist. Kindlasti tuleks see hinnang üle vaadata juhul, kui näiteks liikumispiiranguid pikendatakse maikuusse,” lisas ta.

Küsitluses osales üle 200 Eesti mikro- ja väikeettevõtja ning Simplbooks viis uuringu läbi eriolukorra kolmandal nädalal.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi