Euroala töötuse määr kasvas tänavu mais kuuvõrdluses 0,1 protsendipunkti võrra 7,4 protsendini.

Euroopa Liidus (EL) tervikuna kasvas töötuse määr mais kuuga 0,1 punkti 6,7 protsendini, selgus Eurostati andmetest. 

EL-i statistikaameti hinnangul oli liidus tänavu mais 14,3 miljonit töötut, kellest 12,1 miljonit olid euroalal. Seda on aprilliga võrreldes 253 000 inimest enam EL-is ja 159 000 võrra enam eurolalal. 

EL-i alla 25-aastaste noorte töötusmäär oli mais 15,7 protsenti, euroalal 16 protsenti ehk vastavalt 2,8 miljonit töötut liidu lõikes ja 2,2 miljonit euroalal. Aprillis oli sama näitaja 15,4 protsenti EL-is ja 15,7 protsenti euroalal. Noorte töötute arv kasvas kuuga 64 000 võrra EL-is ja 42 000 võrra euroalal. 

Naiste töötuse määr EL-i lõikes kasvas mais kuuga 0,3 punkti võrra 7,2 protsendini, samas meeste töötuse määr jäi aprilliga võrreldes samaks 6,4 protsendil. Euroala vaates tõusis naiste töötuse määr 0,2 punkti võrra 7,9 protsendini, meeste töötuse määr püsis 7 protsendi peal.

Eurostat lähtub töötuse defineerimisel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) standardist, mille järgi loetakse töötuna inimesi, kellel pole tööd, kuid on eelneva nelja nädala jooksul aktiivselt tööd otsinud ja on valmis tuleva kahe nädala jooksul tööd alustama. 

Kuigi COVID-19 puhangust tingitud piirangute tõttu on kasvanud töötushüvitiste taotlused terves EL-is, siis liikumis- ja ettevõtluspiirangute tõttu ei tegelenud paljud otsijad aktiivselt töö otsimisega ega poleks neil olnud võimalik ka tööd alustada.

Seetõttu esinevad ebakõlad registreeritud töötuse määras ja ILO definitsioonist lähtuva statistika vahel, märkis Eurostat. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi