Finantsinspektsioon (FI) juhib laenuturule saadetud märgukirjaga laenuandjate tähelepanu laenude restruktureerimise meetmetele, mida kasutada, kui laenuvõtjal on tekkinud makseraskused.

Laenuturule saadetud märgukirja eesmärk on selgitada ja täpsustada vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning rõhutada koostöö olulisust, teatas FI.

“Me soovime rõhutada, et maksevõime vähenemisest haavatud laenuvõtja seisundit ei tohi laenuandja kurjasti ära kasutada. Laenude restruktureerimise tulemusena peaks olema võimalik taastada laenuvõtja maksevõimet ja jätkata lepingu täitmist,” ütles FI juhatuse esimees Kilvar Kessler ja lisas, et ka laenuvõtja peab olema aus ja koostööaldis laenulepingute tingimuste muutmise läbirääkimistel.

Märgukiri sisaldab näitlikku loetelu restruktureerimismeetmetest ja soovitab nende kasutamise ning vältimise juhtumeid – näiteks üldjuhul ei lähe makseraskuste tekkimisel füüsilise isiku käenduse kasutamine tagatisena kokku vastutustundliku laenamise põhimõttega.

Erandkorras füüsilise isiku käendust lubatakse – näiteks siis, kui kõik teised laenu restruktureerimise võimalused ei annaks soovitud tulemust, kui kõikide osapoolte hinnangul on see parim lahendus ja kui käendaja on võimeline kaasnevaid kohustusi kandma.

FI märgukiri on suunatud Eestis tegutsevatele pankadele, pangafiliaalidele ning krediidiandjatele ja –vahendajatele, kes laenuvõtjast võlgnike makseraskuste tõttu rakendavad meetmeid laenulepingute, sealhulgas tarbijalaenulepingute restruktureerimiseks.

Inspektsioon jälgib, kas laenuandjad järgivad soovitusliku iseloomuga märgukirjas olevaid suuniseid. Vajadusel FI reageerib ja teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi