Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles konverentsil Transestonia 2020, et ühendus Hiina raudteega võiks tulla Eestile kui transiidiriigile kasuks. 

Kolmapäeval ja neljapäeval toimus veebiformaadis logistikakonverents Transestonia 2020, mis keskendus Eestit läbiva konteinerrongi teenuse arendamisele Hiina ja Rootsi vahel, teatas majandus- ja kommunikatsioonimisteerium (MKM).

Konverentsil olid nii logistika- kui avaliku sektori esindajad Hiinast, Kasahstanist, Venemaalt, Eestist ja Rootsist.

“Tänapäeval puudub Põhjamaade suurimatel keskustel Rootsil ja Norral otsene ja loogiline transpordikoridor Hiinasse raudtee kaudu ning selles peitub realiseerimata võimalus Eestile kui transiidimaale,” ütles Aas.

“Kaasaegne konteinerrongi teenus tagab kiirema ühenduse kui traditsiooniline meretranspordi lahendus ning suureneva tarnimiskiiruse tõttu pakub taskukohast alternatiivi õhutranspordile. Transpordikanalite mitmekesistamine aitab vähendada ettevõtete tarneriske ning loob riigile kindlustunde, sealhulgas pandeemia tingimustes,” sõnas Aas.

Kolmapäeval toimus ka Transestonia poliitiliste delegatsioonide ümarlaud, kus Hiina, Kasahstani, Venemaa, Eesti ja Rootsi avaliku sektori esindajad arutasid uue raudteekoridori potentsiaali üle.

Diskussiooni tulemusena kiideti heaks Tallinna deklaratsiooni tekst, millega lubasid osapooled tugevdada koostööd ja suhtlust Põhja-Siiditee koridori riikide vahel, et suurendada kaubaveomahte ja arendada uusi äriteenuseid, võttes arvesse riiklikke arenguprogramme ja rahvusvahelisi lepinguid Euro-Aasia marsruutide valdkonnas.

Edaspidine töö reaalse konteinerrongi käivitamiseks toimub äritasemel. Rootsi-Hiina konteinerrongi potentsiaalne omanik, Rootsi ettevõte Greencarrier, jätkab tööd ja läbirääkimisi uue konteinerrongi liini käivitamiseks.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi