Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) saab mesilaspere toetuse taotlust esitada kuni selle nädala reedeni.

Praeguseks on PRIA-le taotluse esitanud 916 mesinikku 13 365 mesilasperele.

Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust ning aitab kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid, teatas PRIA.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2020. aastal on eelarve suuruseks 800 000 eurot.

Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks.

Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana.

Mesinik peab tema poolt peetavate mesilasperede arvu 1. mai seisuga teatama põllumajandusloomade registrisse hiljemalt 15. mail.

Toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks mesilaspere ja ta peab pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini. Kui taotluses esitatud mesilasperede arv enne 15. juunit väheneb, siis tuleb esitada e-PRIA-s taotluse muudatusavaldus koos põhjendusega, miks on mesilasperede arv vähenenud.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi