Rahandusministeerium valmistub kuni miljardi euro ulatuses laenu võtmiseks, et turgutada koroonaviiruse leviku tõttu raskes seisus olevat ettevõtlust ja leevendada kriisi mõju.

„Riigi võimekus laenata ja raha edasi suunata majanduse toimimisse on palju parem ja soodsam kui ettevõtetel,“ ütles rahandusminister Martin Helme pressiteate vahendusel. „Oluline on hoida meie ettevõtlus raskel ajal tasakaalus ja vältida lühiajalise kriisi tõttu pöördumatute või struktuursete muudatuste tegemist, mille tagajärgedest välja tulemine on märksa kallim ja ka raskem. Seepärast võtame ette samme, et riigi laenuga Eesti majanduse pehmemat maandumist toetada.“

Esmalt tõstetakse rahandusministri käskkirjaga lühiajaliste võlakirjade raamistiku alusel maksimaalselt emiteerida lubatud võlakirjade mahtu 400 miljonilt ühele miljardile. Programmi kogulimiidi tõstmine on vajalik riigikassale suurema paindlikkuse andmiseks prognoositust sügavama rahavoolise puudujäägi tekkele reageerimisel.

„Pean mõistlikuks luua tugev rahapuhver kohe, kuna finantsturgudel on ennustamatu olukord ja hiljem võib vajaminevate vahendite saadavus ning hind olla ebasoodsam,“ ütles Helme. „Seda raha pole kohe plaanis kulutada, sest riigil on endal olemas tugev, 1.3 miljardiline puhver.“

Täpsemad detailid võlakirjade emissiooni kohta on veel selgumas ning sõltuvad muu hulgas raha laenamise kiirusest ja mahust.

„Ettevõtluse toetamiseks ja majanduse stimuleerimiseks on erinevaid viise ja tegeleme kõige sobivamate valikuga,“ ütles Helme. „Riik ei saa võtta kõiki kulusid ja kõiki saamata jäänud tulusid enda kanda, kuid oleme ettevõtjatele kindlasti toeks, et see kriis võimalikult pehmelt üle elada.“

Majanduse toetamise kiired ja vahetud meetmed on ettevõtete likviidsuse tagamine ning laenude garanteerimine ja refinantseerimine. Võimalikke lahendusi töötab välja rahandusministri eestvedamisel kogunev koroonaviiruse majandusmõjude töögrupp.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi