Valitsus kavatseb neljapäevasel istungil kinnitada riigiteede teehoiukava 2020–2030.

Teehoiukavas on aastaks 2020 planeeritud riigi teehoiukuludeks 279,7 miljonit eurot, mida on 35 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal kinnitatud kavas, kuna toimusid muutused kavandatud Ühtekuuluvusfondi tulemusreservi vahendite mahu eeldustes, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Neljarajaliste teede ehituse ettevalmistuseks on uues teehoiukavas kavandatud 4 miljonit eurot. Järgmise kümne aasta jooksul planeeritakse ka Tartu ja Pärnu suunal maantee täies mahus neljarealiseks välja ehitada. Tallinna-Narva maantee lõpliku väljaehitamiseni jõutakse pärast 2030. aastat.

Kruusateedele on selle aasta riigieelarvest kavandatud katete ehitamiseks täiendavalt 10 miljonit eurot. Kokku eraldatakse 2020. aastal kruusateedele katete ehitamisse 15 miljonit eurot. Valitsuse pikaajalisem eesmärk on muuta 2030. aastaks kõik arvestatava kasutatavusega kruusateed, mida on Eestis ligikaudu 2000 kilomeetrit, tolmuvabaks.

Kehtiv riigi eelarvestrateegia ei sisalda veel tulemusreservi ega EL 2021+ eelarve vahendite mahtu, sest Euroopa Liidu läbirääkimised jagatavate toetuste ja summade üle veel käivad. Kui lõplikud arvud on selgunud, lisatakse need kavale juurde.

Varem pole valitsus nii pikalt teede ehitamise ja hooldamise plaani paika pannud. Seetõttu uuendatakse edaspidi regulaarselt kirjapandut, kui leitakse juurde võimalusi mõne projekti kiirendamiseks.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi