Teisipäeval toimub esmakordselt Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Keskkonnafoorum 2021, kus analüüsitakse Eesti põllumajandussektori väljavaateid muutuvate keskkonnapoliitikate tingimustes.

Foorumil käsitletakse teemasid, mis on seotud Eesti põllumajanduse keskkonnaalase ja majandusliku jätkusuutlikkusega. Euroopa Komisjon on välja käinud ambitsioonikad roheleppe eesmärgid, millest võib saada eelseisva kümnendi üks kesksemaid väljakutseid põllumajandussektoris, kuid see pakub ka uusi võimalusi.

„Keskkonnahoid on põllumajanduse lahutamatu osa. Ilma selleta kurnaksime mullad, reostaksime vee ja ümbritseva keskkonna. Põllumehed mõistavad, et vaid heaperemehelik majandamine suudab kindlustada toidutootmiseks vajaliku muldade viljakuse ja teiste loodusvarade nagu vesi ja õhk hea seisundi,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Tema sõnul on vaja leida tasakaal toidutootmise vajaduste ja võimaluste ning keskkonnakaitse vahel. Põllumeeste töö peamiseks eesmärgiks on ju kindlustada, et meie toidulaual oleks piisavalt kvaliteetset ja mitmekesist toitu, mida inimesed vältimatult iga päev vajavad. Ambitsioonikate rohe-eesmärkidega kaasnevad muutused peavad olema ettevõtete jaoks ka majanduslikult teostatavad – selle nimel peavad pingutama ettevõtjad, tarbijad ja riik üheskoos.

„Eesti põllumees on aegade algusest teadnud: Narri põldu üks kord, põld narrib sind üheksa korda vastu. See sügava mõttega rahvatarkus peegeldab põllumeeste suhtumist keskkonnahoidu ja keskkonnasõbralikku mõttelaadi,“ lisas põllumajanduskoja keskkonnatoimkonna juht Mae Alviste.

Tehnoloogiline areng on märkimisväärselt aidanud kaasa keskkonnahoidlikule käitumisele. Praegu on Eesti taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise osas üks säästlikumaid riike Euroopas. „Koja poolt teeme kõik, et seda positsiooni hoida ning et keskkonnalased teadmised ja mõtteviis jõuaks iga põllumeheni,“ rõhutas Alviste.

Foorum keskendub Euroopa Liidu roheleppe ja selle alamstrateegiatele, sealhulgas strateegiale „Talust taldrikule“. Lisaks arutleme uue perioodi Eesti ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava, mullatervise ja veekaitse teemadel ning põllumajandustootjad jagavad kogemusi juba praegu rakendatavate keskkonnasäästlike praktikate kohta.

Foorumit juhib Jõgevamaa Põllumeeste Liidu juht Raul Soodla. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit ja sellel osalemine on tasuta. Keskkonnafoorumile registreerimine ja päevakava on kättesaadavad EPKK veebilehel.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi