Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) teatel peab ka üksiku põllumajanduslinnu pidamise koht olema kantud PRIA põllumajandusloomade registrisse ja lindude seespidamine muutub kohustuslikuks.

PTA tuletab põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris, teatas pressiesindaja teisipäeval. Registreerima on oodatud ka mõne kana pidajad. Ainult niimoodi saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajale toeks. Samuti annab amet teada, et senine tungiv soovitus kodulinde sees pidada muutub kohustuslikuks.

PTA peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on praegu väga oluline, et ka üksikute lindude pidajad oleksid registris. „Kevadel võttis suur osa eestimaalasi endale kodudesse kanu. Paraku ei ole kõik linnupidajad aga end PRIA vastavas registris registreerinud,“ rääkis Sammel.

Kõik linnupidajad, ka need kellel on ainult üks põllumajanduslind, on kohustatud registreerima enda linnupidamiskoha PRIA põllumajandusloomade andmebaasis. „See on vajalik selleks, et juhul kui ilmneb mõni haigus, on andmebaasi alusel võimalik taudi võimalikult varajaseks avastamiseks jõuda kõikide linnupidajateni ja kiiresti panna piir haiguse levikule,“ ütles Sammel.

Amet saab kontrollida ja taudi ennetamise osas tuge pakkuda vaid nendele linnupidajatele, kelle olemasolust ollakse teadlikud. Eriti ohtliku lindude gripi diagnoosimisel kodulindudel hüvitatakse linnupidajale hukatud ja loomataudi tõttu hukkunud lindude väärtus ning ka ettekirjutuse alusel hävitatud seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste väärtus. Kui seadusest tulenev registreerimiskohustus on täitmata, siis tekkivaid kahjusid ei hüvitata.

Alates 1. märtsist kehtestab PTA üle-Eestilise lindude väljas pidamise piirangud, lindude gripi leviku tõkestamiseks.

Otsuse eelnõu kohaselt keelustatakse põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamine välitingimustes ning looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse, kus samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde. Võimalusel tuleb pidada parte ja hanesid teistest põllumajanduslindudest eraldi.

Lindude väljaspidamine saab olema lubatud erandolukorras PTA loal, juhul kui seespidamine vääramatult seab ohtu lindude elu ja tervise. Sel juhul peab olema välistatud lindude kokkupuude looduses vabalt elavate lindudega. Otsuse jõustumisel teavitab PTA avalikkust.

Kehtestatud piirangute järgimist kontrollivad PTA ametnikud. Kontrolli käigus hinnatakse linnupidajate poolt rakendatud taudi ennetamise meetmete kohasust, selgitades vajadusel nende olemust. Nõuetele mittevastavuse korral järelevalveametnik linnupidajale ettekirjutuse.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi