Rahapesu andmebüroo (RAB) sai möödunud aastal 6164 teadet, mida on üle 1000 teate võrra rohkem kui 2018. aastal; seejuures oli kolmveerand teadetest kahtlusepõhised ning nende seas olid omakorda ülekaalus rahapesukahtlusega teated.

Mullu RAB-ile laekunud 6164 teatest olid 75 protsenti kahtlusepõhised, 15 protsenti summapõhised ning kümnendik päringud, selgub RAB-i aastaraamatust.

Kahtlusepõhiste teadete hulgas domineerisid rahapesukahtlusega teated, sealhulgas kahtlaste tehingute (STR), ebaharilike tehingute (UTR) ja ebahariliku tegevuse teated (UAR). Terrorismi rahastamise kahtlusega teateid oli 370 ja rahvusvahelise sanktsiooniseaduse subjekti kahtlusega teateid 88.

Nii nagu varasemail aastail, sai RAB ka 2019. aastal kõige enam teateid krediidi- ja finantseerimisasutustelt. Viimase kolme aasta võrdluses on krediidiasutuste, hasartmängukorraldajate ning välisriigi asutuste saadetud teadete arv ja osakaal suurenenud ning finantseerimisasutuste teadete osakaal vähenenud.

Märgatavalt kasvas 2019. aastal eelmise aastaga võrreldes krediidiasutuste, hasartmängukorraldajate ning notarite teatamisaktiivsus – 2018. aastal sai RAB notaritelt 168, mullu aga 394 teadet.

Rahapesuteadete saatjatena domineerisid 2019. aastal selgelt krediidiasutused. Enamik terrorismi rahastamise teateid saabus finantseerimisasutustelt seoses tehingutega suurema terrorismi rahastamise ohuga riikidesse või sealt pärit isikutega.

2019. aastal oli levinuim rahapesuteate saatmise põhjus ebaharilik tehing kontol, sageduselt järgnes teatamise põhjusena see, et isikut kahtlustati rahapesus või isik ei esitanud hoolsusmeetmete täimiseks piisavalt selgitusi.

2020. aasta algusest kasutab RAB teadete statistikaks uut metoodikat, mille järgi ei arvestata teadete hulka piiriülese levitamise kaudu teiste riikide rahapesu andmebüroodelt saadud teateid (XBD). Ka selliste teadete arv on RAB-i teatel paari aastaga järsult kasvanud. 2017. aastal oli XBD-sid 20, tunamullu ligikaudu 1700 ja mullu üle 4000.

Lisaks XBD-de mittearvestamisele võtab RAB uue metoodika järgi nüüd teadete arvestamisel aluseks teate RAB-ile saatmise aja, mitte enam RAB-is registreerimise aja. Üleminekuga uuele süsteemile ei ole indikaatorite info seetõttu varasemate aastatega üks ühele võrreldav.

Sarnaselt varasemaga jaotuvad teated summa- ja kahtlusepõhiseks, kusjuures viimases sisalduvad peale rahapesukahtluse, terrorismi rahastamise kahtluse ja rahvusvahelise sanktsiooni kahtlusega teadete ka päringud.

Alates 2019. aasta keskpaigast eristab RAB rahapesuteadete puhul rahapesukahtlusega teateid, ebahariliku tehingu teateid ja ebahariliku tegevuse teateid. Terrorismi rahastamise teadete puhul eristatakse ebahariliku tehingu teateid ja terrorismi rahastamise kahtlusega teateid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi