Valitsus kinnitas neljapäeval COVID-19 majandusmõjude leevendamiseks väljatöötatud elamumajanduse kriisiabipaketi viimase osa, milleks on väikeelamute rekonstrueerimise toetuse suurendamine. 

“Eestis asuvate kodumajapidamiste energiatarve moodustab praegu kogu riigi energiabilansist 40 protsenti, mis on üsna suur osa. Elamufondi rekonstrueerimisega on aga võimalik vähendada hoonete kütteenergia vajadust kuni poole võrra. Jätkame renoveerimise toetamist, sest energia kokkuhoiu potentsiaal elamutes on märkimisväärne ning ka elamute omanike huvi oma hooneid korda teha pole sugugi mitte raugenud,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas pressiteates.

“Riik tegeleb praegu küll aktiivselt korterelamute korrastamise toetamisega, aga selle kõrval ei tohi unustada, et meil on ka hulk väikeelamute omanikke, kes vajavad oma kodu renoveerimiseks abi,” lisas ta.

Ministri määrusega tõuseb läbi Kredexi jagatava väikeelamute toetusmeetme maksimaalse toetussumma suurus ning tervikrekonstrueerimist toetatakse senisest suuremas ulatuses. Kui seni oli maksimaalne toetussumma 15 000 eurot ja toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest, siis nüüd oleneb toetuse summa taotleja piirkonnast. 

Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel on toetuse määr ja toetussumma väikeelamu kohta Tallinnas ja Tartu linnas 30 protsenti ja 30 000 eurot.

40 protsenti ja 40 000 eurot on vastavad näitajad Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas ja Saue vallas, välja arvatud ühinenud Kernu valla ja Nissi valla territooriumil enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud haldusüksuste piirides. 

Sama määr ja toetussumma kehtivad ka Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ühinenud Ülenurme valla territooriumi osas varem kehtinud haldusüksuste piirides, Tartu vallas varem kehtinud haldusüksuste piirides ning varem kehtinud haldusüksusena Tähtvere valla piirides.

Kõigis ülejäänud asustus- ja haldusüksustes on toetuse määr 50 protsenti ja toetussumma 50 000 eurot.

Lisaks on suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel toetuse määr 30 protsenti ja toetussumma 30 000 eurot, kui see rekonstrueeritakse toetuse abil üksikelamuks.

Toetuse saajate ringi laiendatakse 2000. aastani kasutusse võetud väikeelamutele ning tervikliku rekonstrueerimise tulemusena peab saavutama vähemalt energiatõhususarvu klassi C. Seejuures jätkub ka osalise renoveerimise toetamine.

Abikõlblike tööde hulgas on maja soojustamine, küttesüsteemide uuendamine, taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete kasutuselevõtt ning muud töid, mis aitavad kaasa hoone energiatarbe vähenemisele.

Valitsus otsustas lisaeelarvega suunata väikeelamute meetmesse juurde 2 miljonit eurot, et aidata elamufondi uuendamise kõrval leevendada ka eriolukorra mõjusid ehitussektoris. See toetus on üks osa elamumajanduse kriisiabipaketist, mille kogumaht on 105 miljonit eurot.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi