Algasid personaalse lähenemisega koolitus- ja nõustamisprojektid, millega aidatakse tööle 55-aastaseid ja vanemaid inimesi Järva-, Võru-, Põlva-, Ida-Viru ja Harjumaal.

Projekte veavad kohalikud vabaühendused, kes tunnevad hästi nii oma piirkonna inimesi kui tööandjaid. Uudsena saavad ühendused projekti eest lõpliku tasu alles siis, kui programmi läbinu on läinud reaalselt tööle ning saanud palka. 

„Noori tuleb tööturule järjest vähem ning keskeas ja vanemas keskeas töötajad on tööturul oluline jõud. Muutuvas majanduses edu saavutamiseks on tarvis oma oskusi pidevalt uuendada,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik. „Mul on hea meel, et lisaks töötukassa meetmetele saame testida uudseid lähenemisi erinevates Eesti piirkondades, kaasates selleks ühendusi, kes suudavad välja selgitada individuaalseid nõustamis- ja koolitusvajadusi nii eesti- kui venekeelsete töötute aitamiseks. Loodan, et saame siit väärt kogemusi, kuidas koostöös tööandjatega inimesi tõhusamalt toetada ja aidata kaasa sobiva töö leidmisele.“

„Taotlusvooruga otsisime uuenduslikke lähenemisi erinevates Eesti piirkondades. Uuringud näitavad, et paljude vanemas eas inimeste põhiline takistus töö leidmisel on vähene enesekindlus. Seetõttu tegeletakse projektides ka psühholoogiliste takistustega töö leidmisel ning arendatakse tööotsimise oskusi,“ ütles taotlusvooru eestvedaja, sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Anna Karolin. 

Projektid aitasid välja valida Riigi Tugiteenuste Keskuse eksperdid ning need toimuvad Järvamaal, Võru- ja  Põlvamaal, Ida-Virumaal, aga ka Harjumaal. „Katsetame projektide rahastamisel uudset tulemuspõhist rahastamist. Kui inimene saab vähemalt kaheks kuuks tööle vähemalt miinimumpalgaga, makstakse osaleja eest välja täissumma,“ selgitas Karolin. 

Projektid on valdavalt käivitamise faasis, mis tähendab, et huvilistel on võimalik koolitusgruppidega veel liituda. Individuaalse koolitusvajaduse väljaselgitamiseks toimuvad osalejatega intervjuud. Samuti on organisatsioonid kohtunud ka kohapealsete tööandjatega, et leida neile sobivate oskustega töötajaid. 

Projekte veavad MTÜ Võluvõru ja MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool, kelle koostööprojekt keskendub Põlva- ja Võru maakonna keskeas ja vanemaealiste töötute sotsialiseerumisele, aktiviseerumisele, tööhõivevõime tõstmisele ja nende naasmisele tööturule.

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus keskendub 55+ vanuses Järvamaa inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmisele. Projekti jooksul on võimalik osaleda koolitustel, saada erinevaid nõustamisteenuseid ning personaalset tuge tööotsingul ja tööle kandideerimisel.

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus keskendub projektis “55+ teadvustamist ootavad väärtused” samaväärse ja jõustava partnerluse arendamisele eesmärgiga leida koostöös võimalused osalejate endi tugevuste arendamiseks ning edukaks rakendamiseks nii isiklikus kui ühiskondlikus plaanis, kaasa arvatud tööturul. Projekt on suunatud Tallinnasse ja Kohtla-Järvelele ning töökeel on vene keel. 

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus aitab Harjumaa 55+ vanuses tööotsijatel leida püsiv ja väärikas töö või õppimisvõimalus personaalse arengunõustamise, tööotsingukoolituse, tööklubi ja karjäärinõustamise abil.

Tallinna Teeninduskool pakub võimalust kahekümnele eesti ja venekeelsele 55+ vanuses inimesele osaleda tasuta 160 akadeemilise tunni pikkusel koka algõppe kursusel, millele lisandub 80 tundi praktikat ettevõttes. Hiljem on võimalik asuda tööle kokana.

TempoKoolitus OÜ korraldab Harjumaal elavatele venekeelsetele töötutele vanuses 55+ töö leidmiseks eesti keele suhtluskursusi, omandatakse digioskusi, viiakse läbi erinevaid nõustamisi, aidatakse töö leidmisel ning ollakse toeks tööl püsimisel, samuti tööandjaga suhtlemisel. Esimene grupp on juba alustanud, kuid jooksvalt avatakse uusi gruppe.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi