Saaremaa Ettevõtjate Liit (SEL) leiab peaminister Kaja Kallasele saadetud avalikus pöördumises, et üleriigiliselt kehtestatud karmid piirangud ei ole Saaremaal põhjendatud ning neid tuleks leevendada järk-järgult, võttes arvesse iganädalasi nakkusnäitajaid Saaremaa piirkonnas. 

“Viiruse levik Eestis ning eelkõige Saare maakonnas on pidevas langustrendis ning on mõistlik hakata leevendama piiranguid. Väga suur hulk Saaremaa ettevõtteid tegutsevad  turismi-, meelelahutus ja majutussektoris. Hetkel oleme jõudnud olukorda, kus kohalikud  Saaremaa ettevõtjad elavad teadmatuses. Teadmatuses selle üle, millal piiranguid  leevendatakse, mis saab eesootavast turismihooajast ning kas riigil on plaanis kompenseerida  piirangutega tekkinud kahjud,” seisab pöördumises. 

Ettevõtjad toovad esile, et Saaremaa viimase 14 päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Eesti madalaim. “Lisaks on Saare maakonnas vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 11 342 elanikku. Saare maakonnas on vaktsineeritute osakaal 34,6 protsenti, antud protsent on  maakondlikus arvestuses üks vabariigi parimaid. Kui antud statistikale lisada juurde veel  asjaolu, et väga suur hulk Saaremaa elanikkonnast on viiruse juba läbi põdenud, tähendab see  seda, et Saare maakond on viiruse leviku osas Eestis kõige turvalisem,” märgib SEL. 

Sellega seoses leiab Saaremaa Ettevõtjate Liit, et üleriigiliselt kehtestatud karmid  piirangud ei ole Saaremaal põhjendatud. “Meie ettepanek on leevendada piiranguid järk-järgult, võttes arvesse iganädalasi nakkusnäitajaid meie piirkonnas,” märgivad ettevõtjad, lisades, et piirangute leevendamine oleks mõeldud neile Saare maakonna ettevõtetele, kes on taotlenud  tarbijamärgist „Siin on turvaline“.

“Alates 6. maist võiks nende ettevõtete puhul olla toitlustusasutustes lubatud siseruumides 50-protsendiline täituvus; alates 14. mait võiks avada saunad, SPA-d, basseinid, veekeskused ja ujulad 50-protsendilise täituvusega; võiks avada elamuskeskused ja muud meelelahutusasutused 25-protsendilise täituvusega ning nakatumisnäitaja langustrendi ja vaktsineerimise jätkudes kaotada alates 1. juunist piirangud Saare maakonnas,” paneb SEL ette.

Arvestades Saare maakonna madalat nakatumismäära, on Saaremaa Ettevõtjate Liidu  hinnangul antud ettepanekud mõistlikud, et Saaremaa majandus igas sektoris oleks  jätkusuutlik. “Isegi, kui võtta osaliselt maha piirangud ei ole võimalik, et kogu majandus  taastub koheselt. Seetõttu peavad samaaegselt piirangute kehtimisega kehtima ka  toetusmeetmed, kuni olukorra stabiliseerumiseni. Siinkohal teeme ettepaneku pikendada  palgatoetust piirangutes kannatavatele ettevõtetele vähemalt mai lõpuni või kuni piirangute  täielikule lõpetamiseni,” seisab pöördumises. 

SEL-i hinnangul peaks valitsus andma riigile üldiselt selgemad indikaatorid ja otsused sulgemiste ja avamiste kohta peaks toimuma rohkem koostöös kohaliku omavalitsusega. “Kohalikul omavalitsusel on  samuti olemas kriisikomisjon ja need inimesed on suutelised abistama otsustamisel, millal on  õige aeg liikumised sulgeda ja avada. Viirus kui selline ei kao meie hulgast kuhugi. Peame  õppima sellega elama, kuid tarku otsuseid saame teha ainult suheldes ja arvestades kohalike  inimeste ja ettevõtetega. Soovime vajadusel nendel arueludel osaleda, et saavutada  maksimaalselt hea tulemus,” seisab pöördumises. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi