Tallinna volikogu toetas neljapäeval linnavalitsuse ettepanekut korraldada uuest aastast ümber mitme Tallinna linna asutuse tegevus, asutades ettevõtlusameti baasil strateegiakeskus ning liita kultuuriamet spordi- ja noorsooametiga.

„Juhtimisreformi eesmärk on vähendada erinevate linna ametiasutuste ja üksuste ülesannete dubleerimist, juhtimiskulusid ja tõsta efektiivust,” ütles volikogu esimees Tiit Terik pressiesindaja teatel. “Selle protsessiga alustas linnavalitsus juba eelmisel aastal. Tallinn peab olema innovaatiline ja tagama nii oma elanikele kui külalistele kõrge kvaliteediga teenuseid. Tõhusam raha kasutamine ja kompetentsikeskuste loomine aitavad kindlasti eesmärki täita.”

Üheks põhimõttelisemaks muudatuseks on Tallinna ettevõtlusameti baasil strateegiakeskuse loomine, kuhu senistele ettevõtlusameti funktsioonidele lisanduvad praegu linnakantselei koosseisus olevate infotehnoloogia teenistuse, personaliteenistuse, avalike suhete teenistuse ja finantsteenistuse ülesanded, lisaks linnasekretäri büroost andmekaitse valdkonna ja linna hanketeenistusest hankekeskuse ja varahalduse osakonna ülesanded.

Strateegiakeskuse koosseisus on kavas luua strateegilise planeerimise teenistus, ettevõtlusteenistus, kommunikatsiooniteenistus, digilahenduste teenistus, finantsteenistus ja personaliteenistus.

Strateegiakeskust hakkab juhtima linnakantsler. Selleks nimetatakse ümber praegune ettevõtlusameti juhataja ametikoht.

Tallinna strateegiakeskuse peamised ülesanded on korraldada linna arengu- ja strateegiliste eesmärkide väljatöötamist ja teha nende elluviimise järelevalvet, juhtida linnavalitsuse poliitika rakendamist linna asutustes ja linna suurprojektide elluviimist, juhtida keskselt avalike teenuste ja siseteenuste põhimõtete ning standardite arendamist ning täita senise Tallinna ettevõtlusameti ülesandeid. Strateegiakeskus tegutseb tugiteenuste kompetentsikeskusena, mis toetab ametiasutuste ja linna hallatavate asutuste põhitegevusi.

Samuti liidetakse Tallinna linna säästva energiamajanduse ning kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise valdkonna planeerimise ja arendamise ning sellega seonduva targa linna kontseptsiooni elluviimise ülesanded strateegiakeskuse allüksusega. Seetõttu ei ole Tallinna energiaagentuuri eraldi linna hallatava asutusena vaja.

Praegu linnaameti staatuses ning vahetult linnapeale ja abilinnapeale alluv linnaarhiiv kujundatakse ümber linnakantselei hallatavaks asutuseks. Linnaarhiivi edasine tegevus linnakantselei hallatava asutusena tähendab Eesti vanima, 1883. aastal asutatud linnaarhiivi senise tegevuse jätkumist järjepideva asutusena. Hallatava asutusena jätkumine annab linnaarhiivile ja linnakantseleile tugeva positsiooni edasiseks koostööks rahvusarhiiviga, esmajoones digitaalarhiivinduse vallas.

Samuti korraldatakse ümber spordi- ja noorsooameti ning kultuuriameti töö. Kultuuriamet ja spordi- ja noorsooamet liidetakse üheks ametiasutuseks, mis hakkab kandma nime Tallinna kultuuri- ja spordiamet. Praegu spordi- ja noorsooameti haldusalas olevad noorsootöö valdkonna ülesanded antakse üle haridusametile.

Ümberkorralduste eesmärk on tõhustada linnaorganisatsiooni juhtimiskorraldust ja asutuste ülesannete täitmist, et toetada linna kohaliku elu korraldamist ning avalike ülesannete kvaliteetset ja efektiivset täitmist.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi