Tallinna Sadama grupi teise kvartali müügitulu kahanes aastavõrdluses 31,8 protsenti 22,4 miljonile eurole, puhaskahjumiks kujunes aga 831 000 eurot – aasta varem oli teise kvartali puhaskasumiks 7,2 miljonit eurot.

Teise kvartali tulemusi mõjutasid enim koroona pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele. Piirangud mõjutasid eelkõige reisisadamate segmenti, kuna piiriüleste liikumispiirangute tõttu vähenes oluliselt reisijate ja ka reisilaevade külastuste arv, teatas Tallinna Sadam.

Kruiisilaevade külastusi ei toimunud teises kvartalis üldse. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kaubasadamate tulule COVID-19 kokkuvõttes mõju ei avaldanud, sest vedellasti maht esimesel poolaastal kasvas kompenseerides puistlasti ja konteinerkaupade mahtude langust.

“Tulenevalt eelkõige reisijatega seotud tegevusmahu ja tulude langusest vähendasime ka tegevuskulusid, mis aga püsikulude suure osakaalu tõttu ei ole võrreldav tulude vähenemise mõjuga, seega vähenes kontserni kasumlikkus,” märkis Kalm.

“Tänu mitmekesisele ärivaldkondade jaotusele suutsime kriisi mõju kontserni majandustulemustele siiski leevendada, samuti tasakaalustas teise kvartali negatiivset mõju esimese kvartali tugev tulemus, mistõttu teenisime poolaasta kokkuvõttes üle 9 miljoni euro kasumit,” lisas Kalm.

Juhatuse esimees toonitas, et vaatamata keerulisele majandusolukorrale suutis ettevõte maksta 30,2 miljonit eurot dividende ning jätkas pooleliolevate investeeringutega.

2020. aasta kuue kuuga investeeris kontsern 17,4 miljonit eurot. Aasta varem oli vastav summa samal perioodil 11,1 miljonit eurot. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimise teise etapiga ja kruiisiterminali ehituse algusega ning süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas. Teise kvartali investeeringute summaks kujunes 8,6 mln eurot.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi