Tele2 leiab, et Eesti interneti püsiühenduse turg ei toimi, sest Telia kontrollib ajaloolistel põhjustel peaaegu kogu kaablikanalisatsiooni ning raskendab teiste sideettevõtjate ligipääsu võrkudele ja tarbijatele konkurentsivõimelise hinna pakkumist. 

Tele2 Eesti nõustub konkurentsiameti hiljutise hinnanguga, et kui hetkel Eesti mobiilsideturul konkurents toimib ja hinnad on tarbijale atraktiivsed, siis ülikiire interneti turul on hinnad Euroopa kalleimate seas ning tehnilise järelevalve ja tarbijakaitseameti (TTJA) valitud hinnaregulatsioonimetoodika praktikas ei toimi, teatas ettevõte.

Tele2 Eesti juhi Chris Robbinsi sõnul kuulub Telia Eestile peaaegu kogu kaablikanalisatsioon ja ka suurem osa Eestit katvast ülekande- ja juurdepääsuvõrgust. Telia takistab teiste sideettevõtjate ligipääsu ja müüb neile ligipääsu võrkudele selliste hindadega, mis ei võimalda tarbijatele mõistlikku hinda pakkuda.

Hind, millega olulise turujõuga ettevõte konkurente turule laseb, peaks olema TTJA poolt reguleeritud ja auditeeritud, mitte ainult Telia kujundada, leiab Tele2. 

“Konkurentsiamet leiab sarnaselt meile, et tarbijale hea hinnaga kiire ja ülikiire interneti pakkumine sõltub sellest, kas meie ja teised sideettevõtjad pääsevad ligi kaablikanalisatsioonile, kas me saame rentida kaablikiudu,” ütles Robbins. 

TTJA-le on elektroonilise side seadusega pandud ülesanne perioodiliselt hinnata konkurentsi toimimist sideteenuste turul. 2020. aasta mais ja juunis viis TTJA sideteenuste turule juurdepääsu teemal avalikud konsultatsioonid, millele tuginedes sündis 11 kuu jooksul nende lõplik analüüs turu toimimisest.

Vastavalt seadusele esitas TTJA  turuanalüüsi ning sellega seotult ka hulgiteenuse hinnastamise ettepaneku Euroopa Komisjonile, kes peaks need kinnitama, et need Eestis kehtima hakkaksid. Tele2 jaoks oli ettevõtte teatel ebameeldivaks üllatuseks, et TTJA arvates toimib ka kiire ja ülikiire interneti püsiühenduse turg hästi ning vajadus järelevalve metoodikate ja püsiühenduse hindade muutmiseks puudub.

“TTJA ei ole erinevalt konkurentsiametist veendunud, kas Telia peaks kaablikanalisatsioonile teistele sideettevõtetele avamiseks jaotama kaablitorust senise kuue mõttelise osa asemel 12 mõtteliseks osaks. Samas usuvad mõlemad järelevalveasutused erinevalt seadusandjast, valitsusest ja tarbijaist, et ülikiire internet ei ole tavakasutajale vajalik,” ütles Robbins.

“Analüüsi aluseks on võetud, et üks tarbija vajab kuni 30 megabitti sekundis ühendust ning kolmene leibkond ei vaja rohkem kui 100 megabitti sekundis, et üheaegselt kõik vajalikud toimingud ilma probleemideta tehtud saaks. Miks planeerib Eesti järelevalve internetiühiskonna tulevikku kolmeliikmelise leibkonna eelmise kümnendi tarbimismahtude järgi?” küsis Tele2 Eesti juht.

“TTJA seisukoht on, et üle 100 megabiti sekundis kiirused on erakliendile ebapraktilised. Seda tuleks seletada koduõppel ja kaugtööl olevale 4–5 liikmelisele perele juba täna, rääkimata homse maailma andmemahtudest ja interneti kiirusvajadusest – järgmise viie aastaga kasvavad Eesti perede andmekasutusmahud kümme korda,” prognoosis ta.

Tele2 kavatseb TTJA hinnaregulatsiooni lähenemise vaidlustada Euroopa Komisjonis. “Eestis on interneti püsiühenduste turg mittetoimiv, ülikiire internet on Euroopa kalleimate seas, sest ajaloolistel põhjustel turgu kontrolliv ettevõte ei lase erinevalt seadustes nõutust konkurente ligi ja need ei saa oma teenust efektiivselt inimestele pakkuda,” põhjendas Robbins.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi