Uuest aastast peab tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias olema biokütuse osakaal vähemalt 10 protsenti ja mitte vähem kui 6,4 protsenti tarbimisse lubatud kütuse igas liitris.

Praegu peab Eestis tarbimisse lubatud mootoribensiinis ja diislikütuses olema vähemalt 6,4 protsendi energiamahu ulatuses biokütuseid.

Uus nõue ei jää ilmselt kauaks kehtima, sest valitsus on juba kinnitanud vedelkütuse seaduse muudatused, mille jõustumisel muutub fossiilsele kütusele biokomponendi lisamise kohustus paindlikumaks.

Muudatuse kohaselt ei peaks igasse tarbimisse lubatud mootoribensiini ja diislikütuse liitrisse biokütust lisama. Piisab, kui kütuse tarnija tagab 6-kuulise perioodi jooksul, et kogu tema müüdava kütuseportfelli lõikes on biokütust vähemalt 10 protsenti.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi