Alates 12. juulist hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu määrus, mis muudab veebipõhised vahendusteenused ärikasutajate jaoks läbipaistvamaks ja õiglasemaks. 

„Tegemist on nii-öelda leebe regulatsiooniga, mille peamine eesmärk on muuta teenuse kasutamise tingimused selgemaks, näiteks kehtestada konkreetsed etteteatamistähtajad oluliste tingimuste muutumisel ja täpsustused olukordadest, millal piiratakse, peatatakse või lõpetatakse teenuse osutamine ärikasutajatele,“ selgitas siseturu asekantsler Kristi Talving. 

Veebipõhiste vahendusteenuste hulka kuuluvad sellised infoühiskonna teenused, mis võimaldavad ärikasutajatel pakkuda klientidele kaupu ja teenuseid hõlbustades otsetehingute algatamist tarbijatega. Kehtima hakkavatest nõuetest peavad kinni pidama veebipõhiste vahendusteenuste, näiteks teenusplatvormide ja müügiportaalide nagu Kaup24, osta.ee, Hotelliveeb ja nii edasi ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad. Nõuded ei kehti veebipõhistele makseteenustele ega reklaamivahenditele, mille eesmärk ei ole lihtsustada otsetehingute algatamist ja millega ei kaasne lepingulist suhet tarbijatega. 

„On oluline tagada, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate vahelistes lepingulistes suhetes toimitakse heas usus ja järgitakse ausa kauplemise põhimõtet,“ rääkis Talving.

Muuhulgas kohustab määrus tingimustes kirjeldama, kuidas toimib kaupade või teenuste ning otsingutulemuste järjestamine, kuidas toimub ostu või otsinguga seotud ristmüük ning kas vahendusteenuse pakkuja või temaga seotud ärikasutaja rakendab erikohtlemist enda pakutavatele kaupadele või teenustele konkurentsis teiste sarnaste toodete ja teenustega.

„Keskmise suurusega ettevõtetel, kus on üle 50 töötaja, tuleb oma veebikeskkonda luua ka kaebuste menetlemise süsteem ja valida kaks või enam lepitajat, kellega nad on valmis koos töötama, et saavutada ärikasutajatega vaidlusküsimuses kohtuväline kokkulepe. Üheks selliseks lepitaks võib olla näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,“ lisas Talving.

Niinimetatud platvormide määrus kohaldub alates tänavu 12. juulist. Määrus on otsekohalduv ning seda ei võeta üle Eesti õigusesse. Määruse kohaldamine kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) haldusalasse. Lisainfo määruse kohta leiab MKM-i kodulehelt.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi