Tallinna halduskohus andis reedel Wooluvabrik OÜ-le esialgse õiguskaitse, määrus keelab keskkonnaametil ja keskkonnainspektsioonil mistahes toimingute tegemise, mis on suunatud paisutuse alandamisele ja elektritootmise lõpetamisele Linnamäe paisul Jägala jõel.

Sealhulgas keelab kohus elektritootmise takistamise ja võimaliku paisutuse alandamise või likvideerimise nõudega seotud sanktsioonide rakendamise kaebaja suhtes kuni kohtu poolt käesolevas asjas kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse sisulise lahendamiseni, teatas Wooluvabrik.

Keskkonnaamet peab esitama kohtule vastuse teisipäevaks.

Neljapäeval teatas Wooluvabrik, et keskkonnaamet ei pikendanud Linnamäe hüdroelektrijaama vee erikasutusluba, mistõttu peab hüdroelektrijaam reedest oma töö lõpetama.

Keskkonnaamet tõi põhjuseks selle, et hüdroelektrijaama omanik Wooluvabrik OÜ ei pidanud kinni keskkonnamõjude hindamise ajakavast.

Wooluvabriku juhatuse liige Vahur Kivistik nimetas ameti tegutsemist nii õigusvastaseks kui ka pahatahtlikuks. “Selline otsus on vastuolus nii haldusõiguse üldpõhimõtete, hea halduse tava kui ka Wooluvabriku ja keskkonnaameti vahel sõlmitud kompromisskokkuleppega, mis sätestas, et luba võib pikendada ka pärast 5. septembrit, kui seda tingib menetluslik vajadus,” ütles Kivistik neljapäeval.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi