Konkurentsiamet kooskõlastas Tallinna Vee hinnataotluse, mille alusel langevad kodukliendile vee- ja reoveeteenuse hinnad keskmiselt 27 protsenti ja ärikliendile 15 protsenti.

AS Tallinna Vesi rakendab uue veeteenuse hinna alates 1. detsembrist, teatas ettevõte börsile.

Konkurentsiametile tariifitaotlust esitades lähtus ettevõte nii hetkeolukorrast kui ka 2017. aasta detsembris langetatud riigikohtu otsusest.

Nimelt leidis kohus, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud teenuslepingus sätestatud kokkulepet veeteenuse hindade kohta ja Tallinna Vesi peab täitma konkurentsiameti ettekirjutuse esitada uus tariifitaotlus.

Tallinna ja Saue linna kooskõlastatud hinnad:

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 0,51 €/m3
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,79 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 0,76 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 1,64 €/m3

Harku aleviku kooskõlastatud hinnad:

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 0,73 €/m3
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,41 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 0,8 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 1,57 €/m3

Hulgihind teistele vee-ettevõtjatele teenuse osutamisel:

tasu võetud vee eest 0,48 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,58 €/m3
tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,12 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks 20 protsenti.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi