Luminor Eesti pensioniuuringu kohaselt tunneb vaid 10 protsenti vastanuist, et neil on piisavalt varasid ja säästusid, et pensionipõlves toime tulla.

63 protsenti inimestest peab oma pensionipõlve kindlustamist väga oluliseks, kuid vaid ligi neljandik tunneb, et on selle kindlustamisele piisavalt mõelnud, teatas Luminor.

Uuringu kohaselt muutub pensionipõlve kindlustamine vanuse suurenedes inimestele ootuspäraselt järjest olulisemaks. 17-36-aastaste vastanute hulgas peab seda tähtsaks 48 protsenti, kuid 37-60-aastaste hulgas 69 protsenti ning vähemalt 61-aastaste hulgas juba valdav enamus ehk 86 protsenti.

Pensionipõlve kindlustamise olulisus ei peegeldu panga teatel aga inimeste kindlustundes. Vaid 10 protsenti vastanutest tunneb, et neil on piisavalt varasid ja säästusid, et pensionipõlves toime tulla. Kindlustunde protsent on madal kõikide vanusegruppide lõikes. Vastustest tuli välja ka soolõhe – meestest on enda hinnangul piisavalt varasid 13 protsendil, naistest vaid 8 protsendil.

“Uuringu tulemused näitavad, et kuigi pensioni kindlustamine on inimestele oluline, tunnevad nad end sellega seoses jätkuvalt nii-öelda lageda taeva all olevat. Kuigi suurimaks probleemiks on säästude vähesus, ei pühenda me sellegipoolest piisavalt aega oma vanaduspõlve planeerimiseks ja säästmiseks nii, et meie pensionipõlve unistused ka tegelikult reaalsuseks saaks,” ütles Luminor Pensions Estonia juhatuse liige Martin Rajasalu pressiteates.

Samas märkis ta, et võrreldes Luminori kahe aasta taguse elanikkonna uuringuga on nüüdseks enda hinnangul pensioni kindlustamisele mõelnud inimeste arv kahekordistunud.

“Nagu näha, on pensionireformi ümber toimuv arutelu tõstnud pensioniteema tähelepanu alla ja pannud inimesed rohkem mõtlema oma pensionisäästudele ning täiendavatele kogumisvõimalustele,” lisas Rajasalu.

Uuringu vastused koguti kvantitatiivse veebiküsitluse abil käesoleva aasta juunis ja juulis. Eesmärk oli selgitada hinnanguid riiklikule pensionisüsteemile ning mõista paremini inimeste ootuseid ja meelsust seoses pensioniga. Uuringus osales 1599 inimest Luminor Pensions Estonia teise pensionisamba klientide seast.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi