TALLINN, 17. märts, BNS – Paljud Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased ja ka praegused töötajad saatsid avaliku pöördumise kõrgkooli nõukogu esimehele ja rektorile, märkides, et Tallinna Tehnikaülikoolile tuleb kohe ajalooline nimi tagasi anda. 

“Ebaselgus Tallinna Tehnikaülikooli täisnime, nimelühendi TTÜ ja niinimetatud lühinime TalTech kasutamisel nii ülikoolis kui Eesti avalikus ruumis on ületamas talutavuse piire. Me vajame tehnikaülikooli sümboolikas ja selle kasutamises konkreetsust,” seisab pöördumises. 

Allakirjutanute sõnul on neli aastat tagasi kergekäeliselt kasutusele võetud ülikooli lühinimi ja uus sümboolika tekitanud vilistlastes ja paljudes kolleegides tugevat meelepaha. Seda on nende aegade jooksul ka korduvalt väljendatud, ent selgete vastuste saamine ülikooli juhtidelt on veninud. “Veel praeguseni kestab lõputuna tunduv asja arutelu ülikooli senatis ja nõukogus. Kahjuks on lühinimi TalTech saanud värdsõnaks, mida ajakirjanduse huumorirubriikides meie alma materi puhul kasutatakse,” leiavad allakirjutanud. 

“Me oleme palju oma elust ja energiast panustanud tehnikaülikooli arengusse ning mõistame, kui keerulise ja mõnikord vastuolulisena näib eduka tee leidmine, valides uuenduste ja traditsioonide vahel. Elukogenud inimestena mõistame, et erinevalt vastloodud äriühingu turunduskampaaniast saab ülikool oma uuenduslikkuse ja tuntuse rajada üksnes sajandipikkusele ajaloole ja traditsioonidele, millel põhineb kogu maailma akadeemiline kultuur. Ülikooli nimi peab ka märgiliselt olema sihikindluse ja elujõu sümbol. Just seda tähendavad ka meie ajaloolised korporatiivvärvid  – kirsipunane ja terashall,” seisab pöördumises. 

Tähekombinatsiooni TalTech kasutusele võtmist Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise kaubamärgina põhjendati vajadusega muuta ülikool paremini nähtavaks ja mõistetavaks rahvusvahelisele kogukonnale. “Me ei ole TalTechi kui rahvusvahelise kaubamärgi vastu, kuid meie silma ja kõrva riivab valusalt, et see on lühinimena hakanud ülikooli ametlikus asjaajamises välja tõrjuma pärisnime. Isegi meie eestikeelsel kodulehel Tallinna Tehnikaülikooli lugu jutustavates vahepealkirjades püütakse tuima järjekindlusega kinnistada võõrapärast nimetust TalTech,” rõhutavad allakirjutanud. 

“Võõrapärane nimi pole paraku rahvusvahelistumise ootusi täitnud. Vastupidi, sellest ei räägi ainult langus ülikoolide rahvusvahelises edetabelis, pigem mitmed ohtlikud arengud tehnikaülikooli sees. Muret tekitav on kolmandatest riikidest pärit doktorantide ülisuur osakaal, mis seab tõsise kahtluse alla Eesti tehnikakultuuri kestlikkuse. Küll aga propageerib inglise keele traditsioone matkiv igapäevapraktika lipitsevat nähtust, mida on Eesti ajaloos nimetatud kadakluseks,” muretsevad allakirjutanud. 

Edukaimatest ülikoolidest eeskuju võtmine räägib Tallinna Tehnikaülikooli ajaloolise nime, mitte võõrapärase kaubamärgi TalTech kasuks. Edetabelite põhjal maailma parim ülikool kannab alates asutamisest 1861. aastal nime Massachusetts Institute of Technology ehk MIT, toovad allakirjutanud esile.

Nende kinnitusel on Tallinna Tehnikaülikooli traditsioonid ja sümboolika on aastakümnetega loodud. “Eesti Tehnika Seltsi poolt 1918. aastal korraldatud erikursustest 1938. aastaks Tallinna Tehnikaülikooliks kasvanud õppeasutus kannab oma nimes Eesti riigi ja rahva ajalugu, meie tehnikahariduse ja tehnikakultuuri järjepidevust. Just Tallinna Tehnikaülikooli nime all suudame me endid mõistetavaks teha Eesti järgnevate põlvkondade tehnikahuvilistele ja tehnikaharitlastele, olles samal ajal usaldusväärne ja atraktiivne partner rahvusvahelisele teaduskogukonnale,” seisab pöördumises. 

“Kordame oma ettepanekut loobuda kaubamärgi TalTech kasutamisest Tallinna Tehnikaülikooli lühinimena Eesti avalikus ruumis ja tuua taas kasutusse nimelühend TTÜ. Selleks jätaksime tehnikaülikooli praegu kehtivast põhikirjast välja lühinime TalTech ja reguleeriksime kaubamärgi TalTech kasutamise. Nõukogu esimehe ja rektori selgelt väljendatud seisukoht omab siin suurt kaalu. Tallinna Tehnikaülikool väärib oma pärisnime. Anname meie ülikoolile tema väärika nime tagasi. Selles on meie ühine vastutus Eesti riigi ja rahva ees,” rõhutavad allakirjutanud. 

Pöördumise allkirjad:

Arvukate vilistlaste ja kolleegide nimel

Arvi Hamburg

TTÜ Traditsioonide Väärtustamine Sihtasutuse nõukogu esimees

Mart Min

TTÜ Traditsioonide Väärtustamine Sihtasutuse juhataja 

Olav Aarna

TTÜ rektor (1991-2000)

Andres Keevallik

TTÜ rektor (2000-2005, 2010-2015)

Jüri Tanner

TTÜ auliige

Olavi Pihlamägi 

TTÜ auliige

Manfred Glesner

TTÜ audoktor

Priit Tomson

TTÜ vilistlane, mitmekordne maailmameister

Endel Palla

TTÜ vilistlane, Harju Elekter Grupp nõukogu esimees

Karl Õiger

TTÜ emeriitprofessor

Endel Risthein

TTÜ emeriitprofessor

Mare Teichman

TTÜ emeriitprofessor

Kaido Hääl

TTÜ emeriitprofessor

Jaan Järvik

TTÜ emeriitprofessor

Alar Konist

TTÜ energiatehnoloogia professor

Jaan Kers

TTÜ puidutöötlemise professor

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi