TALLINN, 16. veebruar, BNS – Auditeerimata konsolideeritud tulemuste järgi teenis Baltic Horizon Fond möödunud aastal 1,4 miljonit eurot puhaskasumit, aasta varem oli fond aga veel 13,5 miljoni euroga kahjumis.

Samas puhast renditulu teenis kontsern 14,7 protsenti vähem kui aasta varem, kokku 17 miljonit eurot, teatas fond börsile. Puhas renditulu kahanes, sest portfelli kuuluvate kinnisvarainvesteeringute vabad pinnad suurenesid, rentnikele tehti pandeemia ajal rendisoodustusi ja G4S-i peahoone võõrandati 2021. aasta novembris.

2021. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: bürood 63 protsenti, kaubandus 32,4 protsenti ja vaba aeg 4,6 protsenti. Keskses äripiirkonnas asuvate kinnisvarainvesteeringute, sealhulgas Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi, renditulu moodustas 20,5 protsenti fondi portfelli 2021. aasta puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste puhas renditulu moodustas 11,9 protsenti.

Riikide jaotuses teenis fond puhtast renditulust Leedus 38,1 protsenti, Lätis 36 protsenti ja Eestis 25,9 protsenti. 

Fondi kinnisvarainvesteeringute majandustulemused olid ettevõtte teatel 2021. aasta rangetele koroonapiirangutele vaatamata positiivsed. Aasta lõpus tehtud ümberhindlus näitas taastumist, sest Fond vähendas ümberhindluse aastakahjumit, kajastades 2021. aasta neljandas kvartalis ümberhindluse kasumi summas 7,1 miljonit eurot. Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2021. aasta puhaskasum olnud 8,6 miljonit eurot.

2021. aasta kasum osaku kohta oli 0,01 eurot, aasta varem oli kahjum 0,12 eurot. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,07 eurot ning tunamullu 0,10 eurot. 

Fondi varade puhasväärtus pisut vähenes ja oli vastavalt 2021. aasta kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusele detsembri lõpu seisuga 132,6 miljonit eurot, aasta varem samal ajal aga 136,3 miljonit. 

Baltic Horizoni portfelli kuulub 14 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2021. aasta neljanda kvartali lõpus oli fondi portfelli õiglane väärtus 327,4 miljonit eurot – aasta varem 340 miljonit eurot – ja renditavat netopinda oli kokku 144 081 ruutmeetrit.

2021. aasta viimases kvartalis müüs kontsern G4S-i peahoone 15,4 miljoni euro eest, investeeris 200 000 eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli, 1,5 miljonit eurot rekonstrueerimisprojektidesse ja lisaks 3 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2021. aasta viimases kvartalis 92,4 protsenti ning aasta lõpu seisuga 92,1 protsenti. Kaubanduse segmendis täitumus vähenes peamiselt Europa ostukeskuse rekonstrueerimise tõttu – rentnikud pidid seal osa pindu ajutiselt järgnevate kuude ehitustööde ajaks vabastama. Büroosegmendi täitumus oli küll jätkuvalt tugev, kuid pisut langes. Seda põhjustas Lincona ajutiselt vaba pind. Domus Pro ärikeskuse täitumus tõusis ning hoone täitus jälle täielikult novembris, kui vaba pinna hõivas uus rentnik.

Keskmine otsene tootlus langes 2021. aasta viimases kvartalis kolmanda kvartali 5,4 protsendilt 4,5 protsendile ja esmane puhastootlus 5,9 protsendilt 4,8 protsendile. Kinnisvarainvesteeringute tootlused langesid vabade pindade ja valdavalt vaba aja ja kaubanduspindade rentnikele pandeemiaga seoses tehtud rendisoodustuste tõttu. Portfelli keskmine rendihind oli 2021. aasta neljandas kvartalis 11,1 eurot ruutmeetri kohta, kvartal varem aga 12,2 eurot ruutmeetri kohta. 

2021. aasta jooksul viis fond lõpule 18-kuuliste tagatud võlakirjade suunatud pakkumise mahus 4 miljonit eurot. Võlakirjad kannavad fikseeritud 5-protsendise määraga intressi, mida makstakse kaks korda aastas. Laekunud vahendeid kasutati Meraki büroohoone ehituse rahastamiseks.

Fondi pangalaenukohustised vähenesid pisut graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2 protsenti kogu tasumata laenujäägist. Võlakirjade märkimise ja laenutagasimaksete järel vähenesid intressikandvad laenud ja võlakirjad 198,6 miljonile eurole, 2020. aasta lõpus oli summa veel 205,6 miljonit eurot.

Oktoobris kuulutas fond osakuomanikele 2021. aasta kolmanda kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 2 034 000 eurot ehk 0,017 eurot osaku kohta, mis teeb kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,63 protsenti.

Veebruaris kuulutas fond neljanda kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 2 273 000 eurot ehk 0,019 eurot osaku kohta, mis teeb kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,79 protsenti. 

Turul valitseva ebakindluse tõttu otsustas fond teha 2020. ja 2021. aastal vähendatud väljamakseid ja jätta 6,1 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. 2021. aastal kuulutas fond välja väljamakseid summas 6,9 miljonit eurot kogu jaotuskõlblikust rahavoost, mida oli 8,7 miljonit eurot.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi