Cambridge’i ülikoolis töötav Eesti kliimateadlane Annela Anger-Kraavi valiti Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) kliima koordinatsiooni paneeli nõustava kliimapoliitika nõunike grupi asejuhiks. 

„See oli suureks tunnustuseks mu senise töö ja panuse eest rahvusvahelise kliimamuutuste poliitika valdkonnas, kui WMO direktor doktor Maxx Dilley tegi pakkumise asuda juhtima WMO globaalselt kliima nõunike gruppi,” ütleb Annela Anger-Kraavi. “On väga oluline, et ÜRO otsused kliimamuutuste poliitika vallas põhineks parimatel saada olevatel andmetel, vaatlustel ja mõõtmistel. Just neid pakubki WMO oma liikmesriikide ilmateenistuste kaudu,” selgitas ta.

“Tervitame Annela otsust võtta vastu asejuhi roll ja ootame huviga Annela panust ja nõu, mis tuleneb tema laialdastest teadmistest kliimapoliitika valdkonnas,” sõnab WMO sekretariaadi kliimateenuste direktor dr Maxx Dilley.

Paneeli asub Anger-Kraavi juhtima koos selle juhi Carlos Fulleriga, kes samuti rõõmuga tervitas Annela nimetamist asejuhiks. „Toetus ja nõuanded, mida Annela mulle kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni teaduslike ja tehniliste nõuannete komitee (SBSTA) aseesimehena minu juhatajaks oleku ajal osutas, olid hindamatud ja aitasid kaasa meie paljudele edusammudele. Ilma Annelate poleks ma seda suutnud. Ootan samaväärset koostööd selles uues rollis,” ütles WMO kliimapoliitika nõunike grupi juht Carlos Fuller, kes on oma igapäeva tööna Belliisi suursaadikuks ÜRO juures. 

Kliimapoliitika nõunike grupi liikmed kohtusid viimati virtuaalselt eelmisel nädalal,  15.-16. märtsil, et ÜRO Kliimakonventsiooni tehniliste komiteede juunikuiseks kohtumiseks ette valmistama hakata.

Annela Anger-Kraavi on Cambridge’i ülikooli kliimamuutuste poliitikate uurimisrühma juht. Lisaks on Anger-Kraavi kaasesimees ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Katowice kliimamuutuste poliitikate ja meetmete sotsiaalmajanduslike mõjude komitees (KCI) ja globaalsetele probleemidele tähelepanu juhtiva mõttekoja Eesti Rooma Klubi liige.

Kliima Koordinatsiooni Paneel asutati 2019. aastal, et tugevdada WMO kliimaalase teabe ja kliimateenuste pakkumist poliitika- ja otsustusprotsessi toetamiseks. Kliima Koordinatsiooni Paneeli nõustab ja informeerib Kliimapoliitika Nõunike Grupp, mille üks ülesanne on ka ÜRO kliimakonventsiooni ja WMO vahel mõlema organisatsiooni tegevuste kohta käiva informatsiooni vahendamine.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi