TALLINN, 18. veebruar, BNS – Eesti NATO Ühingu 21. üldkogu leidis aset neljapäeval Komandandi majas, kus kuulati Balti Kaitsekolledži ülema ettekannet, kinnitati eelmise majandusaasta aruanne, valiti uued nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmed ning tehti plaane 2022. aastaks.

Üldkogu algas Balti Kaitsekolledži ülema, brigaadikindral Ilmar Tamme ettekandega ning jätkus ühingu nõukogu esimehe Marko Mihkelsoni tervitusega. 

Käesoleval aastal valiti nõukogu liikmeteks Riho Terras, Hannes Hanso, Marge Mardisalu-Kahar, Kadri Soonberg ja Olavi Tammemäe. Vastavalt Eesti NATO Ühingu põhikirjale valiti nõukogu uus koosseis ametisse kaheks aastaks. Nõukogu liikmena jätkab Kristjan Mäe kuni 2023 aasta üldkoguni. Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Heidi Tormet.

Eesti NATO Ühingu nõukogu liige, endine kaitseväe juhataja kindral Riho Terras märkis, et üle 20 aasta on Eesti NATO Ühing mänginud märkimisväärset rolli Eesti riigikaitse ning eriti selle rahvusvahelise mõõtme teadvustamisel Eesti ühiskonnas. “Vajalik on NATO olemust selgitada ja inimestele lähemale tuua, milles on ühing olnud väga hea. Ühingu koolitusprogrammid on kujunenud lahutamatuks osaks meie psühholoogilise kaitse tugevdamisel. Praeguses pingelises julgeolekuolukorras pean oluliseks anda oma panuse Eesti NATO Ühingu tegevusse”.

Eesti NATO Ühing on aastal 2001 Tallinnas asutatud kodanikeühendus, mis liidab pea kolmsada inimest erinevatelt elualadelt, kelle ühiseks eesmärgiks on tugevdada kodaniku sidet riigiga, sealhulgas aidata kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning seeläbi riigi toimimispõhimõtete ja suveräänsuse tugevdamisele.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi