Töövaidluskomisjonidele esitatud avalduste arv on viimasel ajal tõusuteel, mistõttu võib menetluse aeg pikeneda. 

Selle aasta esimese viie kuuga on töövaidluskomisjonidele laekunud 1474 avaldust, mis on 174 võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Enim esitatakse töötasu, viiviste ning hüvitiste nõudeid. Sektoritest on esitatud nõuete arvult esikohal restoranid ja toitlustuskohad. 

Tavapäraselt vaadatakse töövaidluskomisjonile esitatud avaldus läbi 45 kalendripäeva jooksul, ent teatud juhtudel võib menetlusaeg ka pikeneda. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on viimastel kuudel avalduste arv asunud tõusuteele. „COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukorra ning sellega kaasnenud piirangute tõttu sattusid paljud tööandjad raskustesse, polnud enam kliente ja inimesed kaotasid töö. Keerulistes olukordades otsitakse sageli lihtsamaid lahendusi ning pole ka harv, kui mõnd seadusest tulenevad kohustust eiratakse, ei osata sellega arvestada või räägitakse lihtsalt teineteisest mööda. Märtsi lõpust alates on meie infotelefonile tulnud palju küsimusi töövaidluskomisjonidele avalduste esitamise kohta. Alates aprillist ongi avaldusi hakanud rohkem laekuma, mistõttu komisjoni menetlusajad pikenevad,“ ütles Maripuu.

Töövaidluskomisjoni menetluse tähtaegu pikendas ka eriolukorrast tingitud ja vaidlevate poolte soovil 13. märtsist 17. maini edasi lükatud istungid.

Töövaidluskomisjon on sõltumatu kohtuväline organ, mis lahendab töövaidlusi erapooletult. Töövaidluskomisjoni ülesanne on lahendada töövaidlus õigesti, võimalikult lihtsalt, kiirelt ja väikeste kuludega, sest komisjoni pöördumine on riigilõivuvaba. Töövaidlusasja lahendamisel töövaidluskomisjonis kannab kumbki pool oma menetluskulud ise. 

Töövaidluskomisjoni poole pöördudes on võimalus valida tavamenetluse, kirjalike menetluse või lepitusmenetluse vahel. Avaldusi töövaidluskomisjonile saab esitada digitaalselt allkirjastatult, saata postiga või jätta tööinspektsiooni kontorite postkasti.

2019. aastal lahendas töövaidluskomisjon 2942 töövaidlust. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi