Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Mart Helme esitas Indrek Tarandi ja Toomas Hendrik Ilvese vastu hagihoiatuse, nõudes väidetava laimu ümberlükkamist kümne päeva jooksul, ebaõigete andmete edasise avaldamise lõpetamist ning mittevaralise kahju hüvitamist summas 50 000 eurot.

Hagihoiatuses esitatud nõudmiste mittetäitmise korral pöördub Helme kohtusse.

Mart Helme sõnul on väär Tarandi esitatud väide 4. augusti Eesti Ekspressis, nagu oleks ta endise suursaadikuna Moskvas jäänud välisministeeriumi sisekontrollile vahele 500 000 Eesti krooni mittesihipärase kasutusega. Samuti on väär Ilvese väide 5. augusti Eesti Päevalehes, nagu oleks Helmel esinenud rahaasjadega probleeme ja ta kutsuti suursaadiku kohalt Moskvast varem tagasi seoses segadusega rahaasjades.

Helme kinnitab, et mitte üheski Moskva rahaasju puudutavas auditis ei ole tehtud talle etteheiteid. „Suursaadik tegeleb minimaalselt administratiivse tööga, tal puudub koguni võimalus omatahtsi rahade kasutamise üle otsustada. Ministeeriumi haldusalas eelarvevahendite kasutamise üle otsustavad ja vastutavad minister, kantsler, asekantsler ja haldusosakonna juht, aga mitte suursaadik,“ selgitas Helme, kes töötas Eesti suursaadikuna Moskvas aastatel 1995–1999.

„Tõele ei vasta ka väide, et Ilves kutsus mind Moskvast suursaadiku kohalt enne tähtaega tagasi. Tegelikult minu lähetust hoopis pikendati paari kuu võrra ja tagasikutsumise asemel asusin välisministeeriumi sisekonkursi järel tööle ministeeriumi asekantslerina. Tarandi ja Ilvese levitatud jutt on laim ja see omab ainult poliitilise ärapanemise eesmärki. Esitasin hagihoiatuse, sest laimamine ei tohi Eestis olla karistamatu tegevus,“ ütles Helme.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi