Ülemkogu teisel päeval keskendusid Euroopa Liidu (EL) riigipead ja valitsusjuhid siseturu, tööstus- ja digipoliitika arutelul digipöördele, nutikale tervisekriisist väljumisele ning majanduse nutikale arendamisele ja Eesti peaminister Jüri Ratas leidis, et digipööre on sama oluline kui rohepööre.

EL-i riigipead ja valitsusjuhid arutasid põhjalikult COVID-19 tervisekriisiga hakkama saamist ning kutsusid Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu astuma samme, et parandada koordinatsiooni ning valmistada ette tegevusi vaktsiini jagamiseks ELi tasandil, teatas valitsuse pressiesindaja reedel

„Me peame jätkama oma koostööd, info jagamist ning koordineerimist, et selles keerulises olukorras paremini hakkama saada. Tervisekriis on jätnud tugeva jälje kogu Euroopale. Meil on vaja mõelda tulevikule, kaitsta inimeste tervist ning majanduslikku heaolu,“ sõnas Jüri Ratas. Peaminister tegi ettepaneku, et ülemkogu arutaks tervisekriisiga seonduvaid küsimusi igal järgneval kohtumisel.

Ratas rõhutas, et liikmesriikide siseturu täielikuks toimimiseks peab kõigil eurooplastel olema võimalus kasutada digitaalset identiteeti ning anda e-allkirja. „Seda peaksid saama kasutada kõik Euroopa Liidu kodanikud nii oma igapäevaelus kui ka ettevõtluseks. Seetõttu on mul äärmiselt hea meel, et Euroopa Komisjon teeb juba järgmisel aastal ettepaneku selle algatuse ellu viimiseks,“ sõnas Ratas.

Euroopa Liit seadis kolm aastat tagasi Eesti eesistumisel Tallinna digikohtumisel sihi ühtse digitaalse siseturu lõpule viimiseks, andmete vaba liikumise kui viienda põhivabaduse edendamiseks, võtmetehnoloogiates Euroopa tehnoloogilise baasi uuendamiseks ning piisava rahastuse olemasoluks digipöörde elluviimiseks. „Mul on hea meel, et oleme alates neist päevist palju edasi jõudnud, digipööre on sama oluline kui rohepööre,“ lausus peaminister.

„Elu keset COVID-19 pandeemiat on esile toonud, kui oluline potentsiaal on digitaalsel tehnoloogial. Üldtehnoloogiana mõjutab ta kõiki elualasid ning on kiirendanud arengut nii ühiskonnas kui majanduses. Seetõttu pean eriti tähtsaks, et olulise rahasüsti kõrval rohepöördesse läheb üks viiendik taaskäivitamise kavast just digitehnoloogia võimalustesse,“ sõnas Ratas ning rõhutas täielikult toimiva ühisturu olulisust Euroopa ambitsioonide elluviimisel.

Ülemkogu kutsus üles edasi liikuma Euroopa Komisjoni siseturu küsimuste lahendamiseks väljapakutud tegevuskavaga, andmestrateegiaga ning kaotama ebavajalikud turutakistused.

Täielikult toimiv digitaalne ühisturg ning andmete vaba liikumine on Ratase sõnul põhimõttelise tähtsusega. „Peame looma sobivad turutingimused uute tehnoloogiate kasutuselevõtu kiirendamiseks ja uuenduste soodustamiseks,“ lausus peaminister. „Samuti peavad meie tehnoloogiaettevõtted saama võimaluse kasvada ning laieneda Euroopas, mitte olema sunnitud tegema seda mujal,“ lisas Ratas.

Euroopa Liidu riigipeadele ja valitsusjuhtidele tehti kokkuvõtte Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisust.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi