Advokaadid Paul Keres ja Andri Rohtla taotlesid teisipäeval Harju maakohtus niinimetatud Tallinna Sadama korruptsiooniasja kohtuprotsessil kohtunik Kristina Väliste ja rahvakohtunike taandamist, kuna peavad kogu kohtukoosseisu erapoolikuks.

Keres taotles kohtunik Kristina Väliste ja rahvakohtunike Vladimir Simagini ja Peeter Kaasiku taandamist, kuna leiab, et kohtumõistmine on, näib ja on ka edaspidi erapoolik.

Kerese taotluse kohaselt on kogu kohtukoosseis kujundanud temast negatiivse kuvandi ning kohtu erapoolikus nähtub kohtu ka 6. mai määrusest, millega teda trahviti istungile ilmumata jätmise eest, kuigi ta viibis virtuaalruumis.

“Eelnev on vastuolus Eesti kohtunike eetikakoodeksiga ega jäta riigikohtu praktika taustal kaitsjale muud valikut kui esitada taandamisavaldus,” nentis Keres.

Keres viitas ka Eesti kohtunike eetikakoodeksi punktile 25, mille kohaselt peab kohtunik end taandama, kui tema erapooletus võib olla küsitav.

“Riigikohus on korduvalt sedastanud, et põhjendatud kahtlus, mis tõstatab vähimagi tõenäosuse kohtuniku erapoolikuse kohta, on ja ka peab olema kohtuniku taandumise aluseks. Ilma täiesti ilmselgelt erapooletu kohtukoosseisuta ei ole ka õiglast ja võrdsuspõhimõttel rajanevat võistlevat menetlust,” selgitas ta.

Paul Kerese ja Andri Rohtla taotlust toetasid ka teised istungil kohal viibunud kaitsjad. Riigiprokurör Deniss Tšasovskih ja Põhja ringkonnaprokurör Kristo Adosson leidsid, et taandamistaotlus on põhjendamatu.

Kohus tegi istungil vaheaja, et saada taandamistaotluse kohta arvamus ka istungil mitte kohal viibinud kaitsjatelt. Kohtuistung kohtukoosseisu taandamise taotluse arutamisega jätkub kolmapäeval.

6. mail trahvis kohtunik Kristina Väliste advokaate Paul Kerest ja Andri Rohtlat ning hoiatas nende kaitsealust Ain Kaljuranda, kuna nad jätsid kohtuniku hinnangul mõjuva põhjuseta ilmumata 27. aprilli kohtuistungile. Advokaadid Paul Keres ja Andri Rohtla said 1600 euro suuruse trahvi, Kaljurand pääses hoiatusega.

Samas olid advokaadid kohut istungipäeva hommikul teavitanud, et ei saa terivseriskidest tulenevalt istungil füüsiliselt osaleda.

Tallinn Sadama kriminaalasja protsessiosalised on avaldanud soovi tervise huvides istungite pidamiseks Harju maakohtult suuremat saali, kuid kohus leidis viidates terviseametile, et seda pole vaja teha ning see poleks ka majanduslikult põhjendatud. Kohus on aga viinud protsessi võimalusel kohtumaja suurimase saali ehk siis kui see saal on olnud vaba.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi