Keskkonnaminister Rain Epler otsustas muuta määrust, millega määratakse riigimetsa uuendusraiete optimaalne pindala järgmiseks viieks aastaks, nii et selles pindalas kajastuvad ka erakorralised raied.

Metsaseaduse kohaselt määrab keskkonnaminister iga aasta 1. detsembriks riigimetsa majandajatele optimaalse uuendusraie pindala järgmiseks viieks aastaks. Raiepindala määratakse arvestuslangi alusel, arvestades puistute vanuselist struktuuri ja küpsuskriteeriumeid, teatas keskkonnaministeerium.

Määrus on ministeeriumi teatel olnud üsna üldine ja tekitas mitmeti mõistetavust ning seetõttu otsustas minister oma eelmisel aastal kehtestatud määrust muuta täpsemaks ja selgemaks. Muu hulgas kajastuvad uuendusraiete pindalas nüüdsest ka erakorralised, näiteks tormikahjustuste likvideerimiseks küpses metsas tehtud raied.

“Kui seni oli RMK-l võimalik viieaastase arvestuslangi piires paindlikult aastase raielangi pindala muuta, siis nüüd on esimese aasta mahud fikseeritud palju rangemalt,” ütles Epler pressiteates.

“Liigse bürokraatia vältimiseks on RMK-le jäetud 5 protsendi ulatuses võimalus arvestuslanki ületada ilma, et selleks oleks vaja ministri otsust. Optimaalse pindala ületamine vähendab järgmiste perioodide arvestuslikku optimaalset pindala,” lisas ta.

Muudatusega täpsustub, et riigimetsa majandaja peab optimaalse pindala täitmisel arvestama lisaks plaanilistele küpse metsa uuendusraietele ka seisundijärgseid lageraieid.

Õigusselguse huvides tunnistatakse varasemad uuendusraiete optimaalse pindala määramise määrused kehtetuks.

2021. aasta uuendusraiete optimaalne pindala on ligikaudu 11 300 hektarit, suurem osa sellest ehk ligikaudu 10 900 hektarit keskkonnaministeeriumi valitsusalas.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi