Haridus- ja teadusministeerium kutsub üles tunnustama ettevõtlikke õppureid ja õpetajaid ning silmapaistvaid ettevõtlusõppe edendajaid ja mentoreid.

Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 9. oktoobrini ettevõtlusõppe programmi veebilehel, edastas ministeerum.

Ministeeriumi programmijuht Kristi Ploom sõnas, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlusõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame neid, kes loovalt ja inspireerivalt aitavad kaasa sellele, et meie noored julgeks ette võtta ja oleks oma ettevõtmistes edukad, samuti oskaks ka vigadest õppida. Toome tegusaid noori teistele eeskujuks,“ sõnas Ploom.

Haridus- ja teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi neljandat korda.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse  ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib programmi esindajatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 4. novembril konverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom“.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi