Keskkonnaminister Tõnis Mölder tegi ettepaneku eraldada RMK jaotamata kasumi arvelt miljon eurot, et suunata see RMK matkaradade täiendavaks korrashoiuks.

RMK iga-aastasest eelarvest circa 6 miljonit eurot moodustavad loodushariduse ja külastuskorralduse alased tööd. Peaasjalikult koosnevad need loodusõppeks ette nähtud programmide läbiviimisest ning külastajate vastuvõtmiseks rajatud taristu arendamisest ja parandamisest. Eelmine aasta kujunes suuresti koroonapiirangute tõttu RMK läbi aegade suurimaks külastuste arvuga aastaks – kokku loendati RMK radadel ja teistel taristuobjektidel 2,9 miljonit külastust.

„Kõik, mis on suures kasutuses, ka laguneb kiiremini,“ ütles Mölder. „Võib eeldada külastuskoormuse jätkuvat kasvu, seega on vaja suurendada ka puhketaristu korrashoiu ja arendamise mahtu.“

Mölder tõstis esile juba töösse pandud plaani varustada kõik RMK külastuskeskused kaasaegset jäätmete sorteerimist võimaldavate jäätmekogumiskohtadega.

„Lisaks õiguspärasest jäätmete käitlemisest saadavale kasule, teenivad nimetatud varumispunktid ka loodushariduslikku eesmärki – 2,9 miljoni külastuse juures ei jääks näidatud eeskuju märkamata pea ühegi eestimaalase jaoks,“ lisas Mölder.

Kokku annaks plaanitud tööde läbiviimine täiendavalt tööd circa 50 inimesele. Tulemaks toime kasvanud külastuskoormusega nägi RMK oma mullusesse eelarvesse ette 600 000 euro eest täiendavaid kulusid ja kasvanud külastuskoormust arvestades on koostatud ka tänavune RMK eelarve.

„2021. aasta lisaeelarve võimaldab teha korda objektid, mille rekonstrueerimine oli niikuinii plaanis, kuid mis on tänu täiendavale rahastamisele võimalik valmis teha juba sellel aastal,“ ütles RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Märgilisemate objektidena uuendatakse Tilleoru matkarada ja Selisoo loodusraja laudtee, rekonstrueeritakse Oru pargi sild, Koigi õpperada ja Taevaskoja matkarada erivajadusega külastajate tarbeks ning korrastatakse Tellingumäe pärandkultuuri tutvustav rada koos sealsete treppidega, samuti Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala trepid.

„Korrastustööd hõlmavad ligi 20 erinevat puhkeobjekti,“ võttis Tõnisson lisarahaga seotud plaanid kokku.

Tänavuses riigieelarves on RMK poolt makstavateks dividendideks ette nähtud 33,44 miljonit eurot. See moodustab RMK eelmisel majandusaastal metsa majandamisest teenitud 39 miljoni euro suurusest kasumist 85 protsenti; lisades dividendidele ka tulumaksu, peab RMK tasuma riigieelarvesse kogu majandusaasta jooksul teenitud kasumi.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi