Põhikoolis ja gümnaasiumis täiskohaga töötavad õpetajad võivad saada uuest aastast üle 2000 euro brutokuupalka.

Valitsus kinnitas neljapäeval põhikoolis ja gümnaasiumis täiskohaga töötavate õpetajate töötasu uue alammäära, teatas haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja. Koos riigieelarvesse planeeritud lisavahenditega võimaldab see koolipidajail maksta uuest aastast õpetajale brutokuupalka enam kui 2000 eurot.

“On heameel, et kõik osapooled on lõpuks jõudnud üksmeelele õpetajate palga alammäära kinnitamise vajalikkuse osas,” ütles minister Tõnis Lukas. “Valitsuse tänane otsus on kokkuleppe osa, milles oleme sõnastanud eesmärgi tõsta üldhariduskoolide õpetajate töötasu jätkuvalt ja vähemalt 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Loodan, et järgnevatel aastatel palga hüppeline tõus jätkub ja tase keskmisega võrreldes jõuab 125 protsendini. See on toonud kaasa hüppelise palgatõusu ka lasteaedades. Kahtlemata peabki jätkuvalt tõusma ka lasteaia- ja huvikooliõpetajate palk, selleks tuleb leida lahendused eelkõige kohalike omavalitsuste tasandil ja vastavad arutelud on käimas. Valitsus saab seaduse järgi kinnitada vaid üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäära, mida me täna ka tegime. Nüüd on see 1749 eurot.” 

Jaanuarist tuleb täiskohaga töötavale üldhariduskooli õpetajale tagada tööandja poolt töötasu vähemalt määruses sätestatud õpetaja töötasu alammääras, mis on uuest aastast 1749 eurot. Seda on suurusjärgus 24 protsenti enam seni kehtivast alammäärast, mille suuruseks on 1412 eurot. Alammäärale lisaks eraldab riik koolipidajatele juurde vahendeid 17 protsenti, mis võimaldab õpetajate töötasu diferentseerida ning alammäärale täiendava palgakoefitsendi lisada. Juba eelpool nimetatu kõrval jääb igal omavalitsusel ja teistel koolipidajatel võimalus väärtustada õpetajate tööd ka omapoolse täiendava rahastuse kaudu.

Eestis on 521 üldhariduskooli, kus on 2022. aasta oktoobri seisuga üldhariduskoolide õpetajate ametikohti 14 108, sh kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides 11 942, riigi üldhariduskoolides 1055 ja eraüldhariduskoolides 1111 ametikohta. Riigieelarvesse on õpetajate palga alammäära tagamiseks kavandatud kokku 396,2 miljonit eurot. 

Määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuarist.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi