Kuigi Roheliste algatatud petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks pandi üles alles reedel, oli see pühapäeval kella 15-ks kogunud juba 20 102 allkirja.

Rohelised koos allakirjutanutega teevad riigikogule ettepaneku muuta samast soost paare diskrimineerivat perekonnaseadust ja tagada nende põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele. Allakirjutanud paluvad riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna – ja seda sõltumata nende soost.

Rohelised meenutavad, er põhiseaduse paragrahv 12 sätestab nii kõigi võrdsuse seaduse ees kui ka selle, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste ega varalise ja sotsiaalse seisundi tõttu.

“Ühtlasi kutsume kõiki Eesti erakondi avalikult meie seisukohaga ühinema ja petitsiooni toetama. Praegu ei ole ei aeg ega koht poliittehnoloogilisteks mängudeks, vaid selgeks ja ühetimõistetavaks sõnumiks, et Eesti on tolerantne, solidaarne ning inimeste valikuvabadusi austav riik,” seisab riigikogule adresseeritud kaaskirjas.

Lingi perekonnaseaduse petitsioonile leiad siit

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi