Toimetulekuraskustes eakad saavad alates 1. augustist taotleda Tallinna linnalt Tallinna Hambakliinikus tehtud hambaravi kulutuste katmist kuni 500 euro ulatuses.

Hambaravikulutuste katmist saavad taotleda vanaduspensioniealised tallinlased, kes on saanud linnalt eelmisel aastal kolmel või enamal korral vajaduspõhist toetust, teatas Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul kompenseerib linn koostöös SA-ga Tallinna Hambakliinik toimetulekuraskustes eakate tallinlaste hambaravikulutusi, sest hambaraviteenus on kallis ja jääb seetõttu paraku paljudele eakatele kättesaamatuks. „Nii saavad koostööprojekti raames eakad teatud tingimustel hambaravi Tallinna Hambakliinikus. 500 euro ulatuses saab kliinikus teenust eakas, kes on saanud linnalt 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2022 kolmel või enamal korral vajaduspõhist ehk sissetulekust sõltuvat toetust ning kui ta vajab raviplaani järgi hambaraviteenust või hambaarsti otsuse kohaselt hambaproteesi,“ ütles Beškina. 

Hambaproteeside vajaduse kohta teeb otsuse hambaarst ning hambaraviteenust osutatakse hambaarsti koostatud raviplaani ja sellele vastava hinnakirja alusel. 

Kompensatsiooni hambaravikulutustele saab taotleda rahvastikuregistri järgi Tallinna linna vanaduspensioniealine inimene ehk riikliku pensionikindlustuse seaduse tähenduses ehk reeglina 65-aastane inimene, aga ka noorem vastavalt viidatud sättele. 

Taotlejale vajaliku kinnituskirja annab elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakond, mis tuleb esitada hambakliinikule, et tingimused toetuse saamiseks on täidetud. 

Toetust saab taotleda kuni 30. juunini 2024 või kuni toetuse eelarve on ammendunud. Projekti eelarve on 200 000 eurot ning kulud kannab SA Tallinna Hambakliinik.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi