Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) annab toetust kiire internetiühendusega liitumiseks, meetme kogumaht on 9 miljonit eurot.

Kiire internetiga liitumiseks väljaspool linnu saab 300 eurot toetust. Era- või juriidiline isik saab taotleda programmis osaleva sideettevõtte kaudu toetust internetiühenduse jaoks vajalike seadmete ja siderajatiste ostuks ning paigaldamiseks. Samuti saab taotleda toetust liini ehitamiseks, teatas TTJA.

Toetust võib taotleda nii kaabliga kui ka raadiolahendusega püsiühendustega liitumiseks juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused. Esiteks, taotlejal peab puuduma kiire, rohkem kui 30 megabitti sekundis kiirusega interneti püsiühendus.

Teiseks peab taotleja asuma abikõlblikul aadressil. Kolmandaks peab taotlejale tegema liitumispakkumuse mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja.

Neljandaks, taotleja ei tohi olla töötuna arvel töötukassas või kui tegu on juriidilise isikuga, peavad tal selle aasta 12. märtsi seisuga puuduma riiklike maksude maksuvõlad.

Toetuse summa arvatakse maha sideettevõtja poolt liitumiseks tehtavatest kulutustest. Toetuse avalduste esitamise viimane päev on 30. november.

Toetusmeetme rakendamist reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi