Kredex alustas 12. aprillil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist – lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle kolme miljoni euro ning taotlusi saab veel esitada 31. maini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või on pesemisruumid amortiseerunud, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetuse abil 14 aastaga parandatud enam kui 17 000 lapse elamistingimusi.

„Energiatõhusus ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid kodude energiatõhusamaks muutmisel on reaalne mõju inimeste rahakotile, tervisele ja kliimale laiemalt. Kredex on rohkem kui 15 aastat panustanud energiatõhususe alase teadlikkuse kasvatamisele, tellinud vajalikke uuringuid ning panustanud valdkonna arengusse läbi mitmekülgse koostöö erinevate partnerite ja ehitussektoriga. Rõõm on tõdeda, et ka sel aastal on meil võimalik panustada umbes 1000 lapse elamistingimuste parandamisse, viimase 14 aasta jooksul oleme parandanud enam kui 17 000 lapse elamistingimusi,” ütles Reinsalu. 

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga väike.

Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka Kredexile seda kinnitava lõpparuande.

Taotlusi saab esitada kuni 31. maini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab Kredexi kodulehelt www.kredex.ee/kodutoetus.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi