Kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmiseks Eestisse tuumajaama ehitamist toetab 44 protsenti Turu-uuringute AS-i küsitlusele vastanutest, vastu on 47 protsenti ning 9 protsenti ei osanud seisukohta võtta.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel 10.-15. oktoobrini läbi viidud küsitlusest selgub, et 70 protsenti vastajatest pooldab eesmärki saavutada Eestis aastaks 2050 kliimaneutraalsus, kuid selle saavutamisse usub 35 protsenti vastanutest.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse (SEI) oktoobris avaldatud analüüs näeb ette kliimaneutraalsuse saavutamiseks põlevkivienergia asendamist tuule-, päikese- ja tuumaenergia ning hüdropumpjaamadega.

Seetõttu viisid MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Turu-uuringute AS läbi küsitluse tuhande 16-aastase ja vanema Eesti kodaniku seas, kellelt küsiti lisaks tuumajaama toetamisele ka planeeritava Hiiumaa meretuulepargi valmis ehitamise kohta.

Eesti Energia kavandatava, Hiiumaa rannikust 12 kilomeetri kaugusele plaanitud tuuleparki toetasid 78 protsenti vastajatest, 13 protsenti olid vastu ning 9 protsenti ei osanud seisukohta võtta.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi