Põhjamaade ja Balti riikide süsteemihaldurite analüüsi kohaselt kujunevad lähemad päevad piirkonna elektrisüsteemis pingeliseks, mis tähendab tõenäoliselt kõrget elektri hinda, kuid tarbimise piiramise vajadust süsteemihaldurite poolt ei tohiks tekkida.

Pingeline olukord piirkonna elektrisüsteemis on peamiselt tingitud mitme suure tootmisvõimsuse samaaegsest rikkest eelkõige Põhjamaades aga ka Balti riikides. Lisaks mõjutab tootmisvõimsuste varu ka tuuleelektrijaamade toodangu järsk vähenemine. Samas on elektri tarbimise tase talvine, teatas Elering.

Elektriturul tekkivate piirangute korral saavad süsteemihaldurid vajadusel kasutada elektrisüsteemide stabiilsuse tagamiseks erinevaid reserve. Elektritarbijad võivad anda oma panuse, vähendades tiputundidel elektritarbimist. Eestis on elektritarbimine kõige suurem hommikul kell 8–12 ja pärastlõunal kell 15–19.

Nii eelmisel nädalal avaldatud Eleringi varustuskindluse aruandes kui ka varasemas Läänemereriikide süsteemivõimekuse analüüsis leiti, et kuigi talve vaates on tootmisvõimsusi tiputarbimise katmiseks piisavalt, on riskid seoses Venemaa alustatud sõjaga Ukrainas ja sealt lähtuva energiakriisiga oluliselt kasvanud. See tähendab, et mitme negatiivse mõjuga sündmuse kokkulangemisel võib tekkida varustuskindlusega probleeme. Sellisteks asjaoludeks on muuhulgas halvad tuuleolud Läänemerd ümbritsevates riikides ja tootmisvõimsuste kuhjuvad avariid.

 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi